Співробітники на букву Р

Відділення ендоскопії
завідувач відділом
Хірургічне торакальне відділення
лікар-хірург
Центр функціональної діагностики
лікар-спеціаліст
Відділення гіпербаричної оксигенації
завідувач відділом
Служба ультразвукової діагностики
лікар
Центр лапароскопічної та малоінвазивної хірургії
лікар-хірург Центру лапароскопічної хірургії
Центр планування сім’ї, репродукції людини і медико-генетичного консультування
лікар акушер-гінеколог
Відділ автоматизованих систем управління (АСУ)
інженер-програміст
Відділ автоматизованих систем управління (АСУ)
оператор
Відділення патології вагітних для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією
ак-гінеколог
Відділення мікрохірургії ока
лікар