Дмуховська Раїса Ворфоломіївна

Дмуховська Раїса Ворфоломіївна
Посада: 
лікар акушер-гінеколог

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії кабінету акушерського прийому та пренатальної патології

Дмуховська Раїса Варфоломіївна, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

В Центр планування сім’ї вагітні направляються для остаточного визначення оцінки соматичного, перинатального та акушерського стану майбутньої матері та її дитини. Ми працюємо в одному напрямку з різними службами: терапевтичною, хірургічною, генетичною та параклінічною (лабораторна та функціональна діагностика).

Основне наше завдання – народження здорового потомства, зменшення дитячої та материнської захворюваності та смертності, попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку (ВВР), спадковими та генетично-обумовленими хворобами.

Задача нашого кабінету (кабінету патології вагітних - КПБ) – діагностика та прогнозування проблем матері та дитини, так звана, пренатальна діагностика, у зв’язку з чим вагітна проходить комплексне обстеження – консультації суміжних спеціалістів за показами, клініко-лабораторне та медико-генетичне консультування, ультразвукове обстеження, кардіомоніторне обстеження і т.п.

Головний ідеологічний напрямок роботи нашого кабінету - надати допомогу вагітній при екстрагенітальних проблемах для підготовки до пологів, визначити соматичну або акушерську патологію майбутньої матері та її дитини. В залежності від цього вибирається тактика спостереження за жінкою протягом вагітності та метод і місце пологорозрішення. Кожен випадок забезпечується консультативною думкою суміжних спеціалістів обласної лікарні