Лінчук Тетяна Іванівна

Лінчук Тетяна Іванівна
Посада: 
лікар - цитогенетик

лікар - цитогенетик вищої категорії медико-генетичної лабораторії

Цитогенетичний відділ генетичної лабораторії ЦПС аналізує каріотип пацієнтів для виявлення можливих кількісних або структурних аномалій хромосом. Застосовуючи аналіз диференційно-забарвлених препаратів хромосом, можливо виявити до 60 % патологій, повязаних з числовими або структурними змінами. 90 % всієї хромосомної патології виникає внаслідок мутацій у здорових батьків, тільки 10 % передається у спадок.

Показання для проведення цитогенетичного дослідження:

  • діти з множинними вадами розвитку та їх батьки;
  • діти з затримкою психо-моторного розвитку та їх бітьки;
  • діти з затримкою та аномаліями статевого розвитку;
  • особи з клінічними проявами хромосомних синдромів;
  • подружні пари з невиношуванням вагітності та репродуктивними втратами;
  • подружні пари з обтяженим анамнезом (попередня мертвонароджена дитина, попередня дитина з вродженими вадами розвитку чи хромосомною патологією, виявлення хромосомної патології серед членів родини);
  • неплідні подружні пари;
  • донори статевих клітин, які звернулись до центрів штучного запліднення.
  • Хромосомні аномалії можуть виникати як в гаметогенезі (в зародкових клітинах), так і в процесі раннього дроблення зиготи .
  • Хромосомні аномалії гаметичного походження виявляються в усіх клітинах організму, тоді як постзиготичні аномалії приводять до появи мозаїцизму-явища, коли хромосомні порушення присутні тільки в частині клітин організму.