Леончук Олена Олександрівна

Леончук Олена Олександрівна
Посада: 
лікар - цитогенетик

Лікар - цитогенетик медико-генетичної лабораторії

Проведення цитогенетичнго аналізу базується на дослідженні каріотипу людини. Каріотип - це сукупність морфологічних особливостей повного хромосомного набору. У людини диплоїдне число хромосом в соматичних клітинах становить 46.

Мета хромосомного аналізу в клінічній цитогенетиці - оцінка каріотипу з виявленням можливих кількісних або структурних аномалій хромосом шляхом аналізу метафазних препаратів хромосом та правильного запису каріотипу згідно уніфікованої системи опису та характеристиках хромосом які включають дані про розмір хромосом та положення центромери.