Доповнення до «Положення про тендерний комітет Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова

«Затверджую»
Головний лікар
ВОКЛ ім. М.І. Пирогова
__________________П. М. Гунько
« _6_» листопада 2009 р.
До наказу №77 від 16.09.2009р.

Доповнення до «Положення про тендерний комітет Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова

На виконання наказу Міністерства економіки України №470 від 20.05.2009, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07.08.2009 р. за №740/16756 внести зміни і доповнення до «Положення про тендерний комітет Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова»:

1. останній абзац преамбули доповнити реченням:
«У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.»
2. функціональні обов’язки голови тендерного комітету доповнити реченням «- забезпечує належний розгляд, відповідно до законодавства, скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до Міністерства економіки України».
3. абзац третій функціональних обов’язків заступника голови тендерного комітету після слова… документацію» доповнити реченням … яка повинна бути прошита з пронумерованими сторінками, кожна з яких повинна бути засвідчена підписом голови тендерного комітету і скріплена печаткою лікарні».
4. доповнити «Положення» окремим розділом «Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю»

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору на закупівлю

1. Скарга не розглядається, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання
2. Днем настання підстави для її подання вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі
3. При надходженні скарги замовник чи уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на 20 робочих днів з моменту її надходження, про що в той же день повідомляється Держказначейство.
4. не пізніше 5-ти робочих днів після отримання скарги замовник або уповноважений орган повинні повідомити скаржника, переможця закупівлі, замовника про зміст скарги, час і місце її розгляду, при цьому всі зазначені особи мають право взяти у ній участь.
5. Протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги приймається обґрунтоване рішення при незадоволенні її – причини такого рішення . Коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту. При розгляді скарги замовником, рішення протягом трьох днів надсилається уповноваженому органу.
6. Рішення уповноваженого органу про визначення процедури закупівлі недійсними є обов’язковим для замовника і учасників, про що повідомляється Казначейство. Платежі з рахунків замовника припиняться.
7. При незадоволенні скарги уповноваженим органом платежі з рахунків замовника поновлюються.
В зв’язку з тим, що члени тендерного комітету головний бухгалтер Лецька Н.П. та юрисконсульт Порохня Т.С. звільнились з займаних посад за власним бажанням і для забезпечення якісної роботи тендерного комітету надати новопризначеним членам тендерного комітету : головному бухгалтеру Адамовичу В.М та юрисконсульту Пачевській А.П. їх функціональні обов’язки.

Член тендерного комітету Адамович В.М. :

- проводить вивчення та аналіз наданих учасниками торгів матеріалів з банку, налогової інспекції, балансів, фондів соціального страхування, наявність ліцензії, державної реєстрації, пенсійного фонду , про банкрутство, фонду страхування безробіття, матеріалів про банкрутство;
- контролює правильність та своєчасність розрахунків з учасниками переможцями торгів;
- контролює надходження тендерного забезпечення від учасників торгів та його повернення;
- контролює надходження забезпечення виконання договору від переможця торгів та його повернення.

Член тендерного комітету Пачевська А.П.

- перевіряє правильність складання договору відповідно до вимог тендерної
документації та згідно чинного законодавства;
- забезпечення належного розгляду скарги відповідно до чинного законодавства, участь у розгляді скарги, якщо її було подано до Міністерства економіки

«Затверджую»
Головний лікар
ВОКЛ ім. М.І. Пирогова
__________________П. М. Гунько
« ____» _______________2010 р.
До наказу №13 від 05.01.2010р.

Зміни до положення про тендерний комітет Вінницької обласної клінічної лікарні ім.. М.І. Пирогова

В зв’язку з тим, що члени тендерного комітету головний бухгалтер Лецька Н.П. та юрисконсульт Порохня Т.С. звільнились з займаних посад за власним бажанням і для забезпечення якісної роботи тендерного комітету надати новопризначеним членам тендерного комітету : головному бухгалтеру Адамовичу В.М та юрисконсульту Пачевській А.П. їх функціональні обов’язки.

Член тендерного комітету Адамович В.М. :

- проводить вивчення та аналіз наданих учасниками торгів матеріалів з банку, налогової інспекції, балансів, фондів соціального страхування, наявність ліцензії, державної реєстрації, пенсійного фонду , про банкрутство, фонду страхування безробіття, матеріалів про банкрутство;
- контролює правильність та своєчасність розрахунків з учасниками переможцями торгів;
- контролює надходження тендерного забезпечення від учасників торгів та його повернення;
- контролює надходження забезпечення виконання договору від переможця торгів та його повернення.

Член тендерного комітету Пачевська А.П.

- перевіряє правильність складання договору відповідно до вимог тендерної
документації та згідно чинного законодавства;
- забезпечення належного розгляду скарги відповідно до чинного законодавства, участь у розгляді скарги, якщо її було подано до Міністерства економіки