Відділення променевої діагностики

До складу відділення променевої діагностики входять: рентгенодіагностичні та кабінети УЗД, рентгенопераційний блок, кабінет магніто-резонансної томографії та кабінет променевої терапії.

У 2001 році лікарня отримала МРТ (магнітно-резонансний томограф), який має великий діапазон опцій та діагностичних можливостей.
На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 9 стаціонарних рентгенапаратів, 14 пересувних рентгенапаратів, 1 апарат рентгенотерапевтичний, 1 МРТ та 3 апарати УЗД, які працюють з повним навантаженням. Вся апаратура діюча та паспортизована.
Висококваліфіковану діагностичну допомогу хворим надають лікарі: рентгенологи, радіологи, рентгенологи МРТ, лікарі рентген операційної, та інженери: радіологи, МРТ, рентгенолог рентген операційної, середній, молодший медперсонал та техніки.

Нині у відділенні використовується більше 60 спеціальних методик, більшість яких використовується тільки в ОКЛ ім.М.І.Пирогова: пневмомедіастінографія, кардіоділятація, РХПГ, томографія кісток та суглобів, черевна аортографія, артеріографія верхніх та нижніх кінцівок, катетеризація черевного стовбура аорти, регіонарна інфузіотерапія, імпланація ЕКС, емболізація маткових артерій, ендокардіальна стимуляція серця, метросальпінгографія, імплантація кавафільтра, металоостеосинтез під контролем рентгеноскопії, МРТ різних органів, УЗД орбіт, суглобів та інші методики, крім того виконуються весь діапазон рутинних методів обстеження.

Спільно з кафедрою променевої діагностики, променевої терапії та онкології медичного університету, яку очолює д.м.н., доцент Костюк
Олександр Григорович, розробляються та погоджуються плани проведення курсів удосконалення лікарів, двічі на рік проводиться обласна науково-практична конференція. Доценти та асистенти кафедри консультують пацієнтів на кафедрі, а також проводять консультативний прийом в поліклініці кабінет №406. Щороку проводяться курси первинної спеціалізації ретгенолаборантів та курси удосконалення, також на базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни. Лікарі та рентгенлаборанти входять у склад Асоціації радіологів України, приймають участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, цікавляться новою літературою, виписують нові спеціалізовані видання. Фахівці під час виїздів в районні медичні заклади надають консультативно-діагностичну допомогу.

В складі відділення знаходяться підрозділи:

 • кабінет УЗД
 • рентген кабінет
 • рентген терапевтичний кабінет
 • кабінет МРТ
 • рентген хірургічний блок у відділенні хірургії судин

Рентген кабінет

Рентген кабінет є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова.

В обласній лікарні ім.М.І.Пирогова перший рентгенапарат був встановлений ще в 1923 році. До 1941 року функціонував один діагностичний та один рентгенотерапевтичний апарат, завідував кабінетом лікар-рентгенолог П.І.Близнюков.

На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 6 рентгенодіагностичних кабінетів, рентгенотерапевтичний кабінет, кабінет рентгенопераційної, кабінет магнітно-резонансної томографії та 3 кабінети ультразвукової діагностики.

Променева діагностика та променева терапія виконується на 10 стаціонарних рентгенапаратах з посилювачами рентгенівського зображення, 12 пересувних рентгенапарати, 1 апарат рентгенотерапевтичний, 1 МРТ та 3 апарати УЗД, працюють з повним навантаженням. Вся апаратура діюча та паспортизована.

Кадрове забезпечення відділення, штатних посад:

 • лікарі-рентгенологи - 9
 • лікарі-радіологи- 1,5
 • лікарі-рентгенологи МРТ- 2
 • лікарі УЗД - 4,5
 • лікарі-рентгенопераційної – 2,0
 • інженери-радіологи – 2
 • інженер-рентгенолог рентгенопераційної – 1,0
 • інженер МРТ - 2,0
 • середній, молодший медперсонал та техніки – 42

Лікарі по категоріях:

 • вища - 12
 • перша - 6
 • друга - 2

Рентгенлаборанти та медсестри:

 • вища – 12
 • перша – 5
 • друга - 4

Інженери 5 осіб провідна категорія (вища)

Всі посади зайняті відповідно підготовленими кадрами, всі мають допуск до роботи в зоні іонізуючого випромінювання. Удосконалення, підготовку та перепідготовку фахівці проходять згідно плану відділу кадрів ОКЛ ім.М.І.Пирогова на курсах післядипломної освіти середніх медичних працівників, ФУЛ медичного університету ім.М.І.Пирогова, КМАПО та ХМАПО.

Починаючи з 1953 року в практику рентгенодіагностики вводяться спеціальні методики дослідження, а саме в 1954 році вперше в області була виконана бронхографія. Нині у відділенні використовується більше 60 спеціальних методик, більшість яких використовується тільки в ОКЛ ім.М.І.Пирогова: пневмомедіастінографія, кардіоділятація, РХПГ, томографія кісток та суглобів, черевна аортографія, артеріографія верхніх та нижніх кінцівок, катетеризація черевного стовбура аорти, регіонарна інфузіотерапія, імпланація ЕКС, емболізація маткових артерій, ендокардіальна стимуляція серця, метросальпінгографія, імплантація кава-фільтра, металоостеосинтез під контролем рентгеноскопії, МРТ різних органів, УЗД орбіт, суглобів та інші методики, крім того виконуються весь діапазон рутинних методів обстеження.

Спільно з кафедрою медичного університету розробляються та погоджуються плани проведення курсів удосконалення лікарів, двічі на рік проводиться обласна науково-практична конференція. Доценти та асистенти кафедри променевої діагностики консультують пацієнтів на кафедрі, а також проводять консультативний прийом в поліклініці кабінет №406. Щороку проводяться курси первинної спеціалізації ретгенолаборантів та курси удосконалення, також на базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни. Лікарі та рентгенлаборанти входять у склад Асоціації радіологів України, приймають участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, цікавляться новою літературою, регулярно виписують нові видання. Регулярно здійснюються виїзди фахівців в районні медичні заклади з метою надання консультативно-діагностичної допомоги.

За останні роки було впроваджено такі методики:

 • Методика застосування препарату «Томогексол» в рентгенодіагностиці.
 • Дослідження головного мозку за допомогою карти дифузії у хворих з гострим ішемічним інсультом.
 • Фазо-контрастна МР-ангіографія судин головного мозку.
 • Діагностичний алгоритм по стандартизації методів променевих досліджень.
 • Рентгеноморфометричний метод діагностики остеопорозу хребта.
 • Алгоритм променевого обстеження хворих з захворюваннями печінки, жовчного міхура, підшлункової залози.

У перспективі планюються ввестися такі методики:

 • Ендоваскулярна лазерна коагуляція лівої сім’яної вени.
 • Використання Т2FFE зображень для виявлення каверном.
 • УЗД плечових суглобів.
 • Дослідження колінного суглобу за допомогою котушки Е1.

Кваліфікований персонал відділення променевої діагностики Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, а також матеріальна база відповідають вимогам надання медичної допомоги 3-го рівня.

Співробітники

старша медична сестра