Відділення променевої діагностики

В складі відділення знаходяться підрозділи:

 • кабінет УЗД
 • рентген кабінет
 • рентген терапевтичний кабінет
 • кабінет МРТ
 • рентген хірургічний блок у відділенні хірургії судин

Рентген кабінет

Рентген кабінет є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова.

В обласній лікарні ім.М.І.Пирогова перший рентгенапарат був встановлений ще в 1923 році. До 1941 року функціонував один діагностичний та один рентгенотерапевтичний апарат, завідував кабінетом лікар-рентгенолог П.І.Близнюков.

На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 6 рентгенодіагностичних кабінетів, рентгенотерапевтичний кабінет, кабінет рентгенопераційної, кабінет магнітно-резонансної томографії та 3 кабінети ультразвукової діагностики.

Променева діагностика та променева терапія виконується на 10 стаціонарних рентгенапаратах з посилювачами рентгенівського зображення, 12 пересувних рентгенапарати, 1 апарат рентгенотерапевтичний, 1 МРТ та 3 апарати УЗД, працюють з повним навантаженням. Вся апаратура діюча та паспортизована.

Кадрове забезпечення відділення, штатних посад:

 • лікарі-рентгенологи - 9
 • лікарі-радіологи- 1,5
 • лікарі-рентгенологи МРТ- 2
 • лікарі УЗД - 4,5
 • лікарі-рентгенопераційної – 2,0
 • інженери-радіологи – 2
 • інженер-рентгенолог рентгенопераційної – 1,0
 • інженер МРТ - 2,0
 • середній, молодший медперсонал та техніки – 42

Лікарі по категоріях:

 • вища - 12
 • перша - 6
 • друга - 2

Рентгенлаборанти та медсестри:

 • вища – 12
 • перша – 5
 • друга - 4

Інженери 5 осіб провідна категорія (вища)

Всі посади зайняті відповідно підготовленими кадрами, всі мають допуск до роботи в зоні іонізуючого випромінювання. Удосконалення, підготовку та перепідготовку фахівці проходять згідно плану відділу кадрів ОКЛ ім.М.І.Пирогова на курсах післядипломної освіти середніх медичних працівників, ФУЛ медичного університету ім.М.І.Пирогова, КМАПО та ХМАПО.

Починаючи з 1953 року в практику рентгенодіагностики вводяться спеціальні методики дослідження, а саме в 1954 році вперше в області була виконана бронхографія. Нині у відділенні використовується більше 60 спеціальних методик, більшість яких використовується тільки в ОКЛ ім.М.І.Пирогова: пневмомедіастінографія, кардіоділятація, РХПГ, томографія кісток та суглобів, черевна аортографія, артеріографія верхніх та нижніх кінцівок, катетеризація черевного стовбура аорти, регіонарна інфузіотерапія, імпланація ЕКС, емболізація маткових артерій, ендокардіальна стимуляція серця, метросальпінгографія, імплантація кава-фільтра, металоостеосинтез під контролем рентгеноскопії, МРТ різних органів, УЗД орбіт, суглобів та інші методики, крім того виконуються весь діапазон рутинних методів обстеження.

Спільно з кафедрою медичного університету розробляються та погоджуються плани проведення курсів удосконалення лікарів, двічі на рік проводиться обласна науково-практична конференція. Доценти та асистенти кафедри променевої діагностики консультують пацієнтів на кафедрі, а також проводять консультативний прийом в поліклініці кабінет №406. Щороку проводяться курси первинної спеціалізації ретгенолаборантів та курси удосконалення, також на базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни. Лікарі та рентгенлаборанти входять у склад Асоціації радіологів України, приймають участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, цікавляться новою літературою, регулярно виписують нові видання. Регулярно здійснюються виїзди фахівців в районні медичні заклади з метою надання консультативно-діагностичної допомоги.

За останні роки було впроваджено такі методики:

 • Методика застосування препарату «Томогексол» в рентгенодіагностиці.
 • Дослідження головного мозку за допомогою карти дифузії у хворих з гострим ішемічним інсультом.
 • Фазо-контрастна МР-ангіографія судин головного мозку.
 • Діагностичний алгоритм по стандартизації методів променевих досліджень.
 • Рентгеноморфометричний метод діагностики остеопорозу хребта.
 • Алгоритм променевого обстеження хворих з захворюваннями печінки, жовчного міхура, підшлункової залози.

У перспективі планюються ввестися такі методики:

 • Ендоваскулярна лазерна коагуляція лівої сім’яної вени.
 • Використання Т2FFE зображень для виявлення каверном.
 • УЗД плечових суглобів.
 • Дослідження колінного суглобу за допомогою котушки Е1.

Кваліфікований персонал відділення променевої діагностики Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, а також матеріальна база відповідають вимогам надання медичної допомоги 3-го рівня.