Відділення кардіології

Відділення кардіології
згідно наказу УОЗ від 09.01.1974 р. було створено на базі загально терапевтичного відділення 16.01.1974 р.

Завідувач відділення лікар-кардіолог вищої категорії Шершун Сергій Володимирович.

Старша медична сестра відділення Панчук Людмила Іванівна.

За штатним розкладом в відділенні 4,25 посади лікарів та 14.25 посади середнього медичного персоналу.

Кількість ліжок 60. Допомога надається жителям Вінницької області та м. Вінниці, мешканцям інших областей. Із всіх щорічно пролікованих хворих 26% складають пацієнти різними стадіями гіпертонічної хвороби; 60% складають пацієнти з різними варіантами ІХС; 14% складають пацієнти такими захворюваннями як різні варіанти міокардіопатій, запальних захворювань міокарда, функціональних розладів міокарда. Щорічно в відділенні проліковується приблизно 2 тис. хворих; мешканців сільської місцевості проліковується щорічно приблизно 54% від всієї кількості пролікованих хворих; показник летальності – 0,6%; хворих працездатного віку щорічно проліковується в стаціонарі в межах 57%; середній ліжко день – 10,6%.

В відділенні сумісними зусиллями лікарні і кафедри факультетської терапії в 1995 р. створено кабінет функціональної діагностики, в якому на теперішній час налагоджено 12 методик діагностики стану серця, в т.ч. ЕХОКГ, добові моніторування ЕКГ та АТ, кольорове комп’ютерне картування ЕКГ, визначення варіабельності серцевого ритму та дисперсії інтервалу Q-T, визначення ранніх потенціалів у післяінфарктних хворих тощо. На даний момент налагоджується методика черезстравохідної електрокардіостимуляції в діагностичних та лікувальних цілях.

В перспективі після ведення в дію нового хірургічного корпуса планується впровадження сучасних хірургічних методик діагностики і лікування хвороб серцево-судинної системи, насамперед гострих форм ІХС.