Торакальне відділення

На базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова хірургічне торакальне відділення відкрито 01.10.1976. З 1995 року організовано центр по наданню ургентної цілодобової спеціалізованої допомоги хворим з торакотравмою.

Зародження торакальної хірургії у Вінницькій області пов’язане з іменами видатних діячів вітчизняної медицини: професорів М.М. Болярського, М.В. Даниленка, Г.А. Сардака. Сучасний розвиток торакальної служби, впровадження цілої низки передових технологій (пластична хірургія стравоходу, бронхів, хірургія легенів і плеври) невід’ємні від імені професора Мітюка Івана Ілліча, лауреата Державної премії України, який з 1975 по 2006 рік очолював кафедру госпітальної хірургії. З 2006 р. кафедру хірургії №1 очолює професор Шапринський В.О..

Завідувачами підрозділу були Ревуцький Л.З. (1975-1978), Луцкер О.Б. (1978-1992), Полянчук М.А. (1992-2010).

Кадровий склад відділення: зав.відділенням - Поліщук В.І.. Лікарі хірурги: Процик О.І., Божок С.М., Домбровський В.Ю., Усатюк Ю.О., Салюк О.В., Околіта В.О., Гончаренко В.Т., Распутін В.В., лікар - терапевт Хмелевська Т.А.. Старша медична сестра відділення Спрут О.А., в штаті 25 медичних сестер та 26 молодших медичних сестер. На базі стаціонару працює доцент кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, обласний позаштатний спеціаліст УОЗ та К Кривецький В.Ф..

На теперішній час відділення розгорнуте на 40 ліжках, містить 2 операційні, чисту і гнійну перев’язувальні, палату інтенсивної терапії, рентгенкабінет, фіз.кабінет, маніпуляційний кабінет, обладнане апаратурою та хірургічним інструментарієм, в тому числі – відеоторакоскопічною стійкою, сучасною наркозною апаратурою, засобами моніторингу, системою аварійного електропостачання, з чітко налагодженою схемою невідкладного медикаментозного постачання.

Колектив активно співпрацює з фахівцями суміжних служб: променевої та функціональної діагностики, ендоскопічним відділенням.

Основними напрямами роботи відділення є хірургія гнійних захворювань і доброякісних новоутворень легенів і плеври, лікування травматичних уражень органів грудної клітки, пластична хірургія магістральних дихальних шляхів, стравоходу, захворювання середостіння і діафрагми. Завдяки впровадженню передових лікувальних методик досягнуто низького рівня летальності при гангрені легень, медіастиніті, розривах стравоходу, важкій торакотравмі.

Останні роки характеризуються переміщенням акцентів у хірургічній роботі в бік реконструктивних та пластичних операцій. У клініці виконуються втручання найвищої категорії складності: резекції трахеї і бронхів (бронхопластичні операції) при стенозах і новоутвореннях, різні варіанти езофагопластики, корекція дефектів діафрагми при грижах, релаксації, розривах, проводяться радикальні операції на легенях (пульмонектомії, лобектомії, сегментарні резекції, енуклеації кіст і доброякісних пухлин). Широко впроваджені втручання на стравоході та стравохідно-шлунковому переході при дивертикулах, ахалазії, ускладненнях шлунково-стравоходного рефлюксу, рубцевих стенозах різного походження.

В лікувальному процесі активно застосовуються мініінвазивні методики, як традиційні (бужування стравоходу, кардіодилатація), так і базовані на сучасних технологіях (відеоторакоскопія та відеоасистовані втручання), причому не лише в діагностичному, а й у лікувальному аспекті. Цьому сприяє проведена реконструкція приміщень та поповнення матеріально-технічної бази.

Результати роботи підсумовані в 6 кандидатських дисертаціях, великій кількості публікацій, 11 патентах на винаходи, 7 рацпропозиціях.

Співробітники

лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар – терапевт
старша медична сестра
торакальний хірург