Відділення абдомінальної хірургії

Відділення розраховане на 50 ліжок, також є 2 операційних (мала та велика), 2 перев’язочних , маніпуляційний кабінет, 9 палат з них 2 палати інтенсивної терапії ,1 палата покращеного планування,кабінети завідуючого відділенням ,кабінет професора , ст.медичної сестри ,сестри-господині.

На базі відділення абдомінальної хірургії відкритий центр по наданню спеціалізованої допомоги хворим з шлунково- кишковими кровотечами.

Надається :

Планова хірургічна допомога – герніоабдомінопластика, герніопластика з використанням алотрансплантатів, холецистектомія, операції при патології печінки та селезінки, первинні та реконструктивні операції на жовчних протоках, органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунку та 12-и перстної кишки,резекції шлунку,гастректо-мії, операції при хронічному панкреатиті (цистентеростомія,повздовжня панкреатоєюностомія, резекція підшлункової залози),панкреатодуоденальна резекція,первинні та реконструктивні операції при патології тонкого та товстого кишківника (резекція кишківника,геміколектомії, відновні операції на кишківнику.Проктологічні операції (гемороідектомії,пластико-відновні операції прямої кишки,операції при хронічному парапроктиті,тріщини.)

Ургентна хірургічна допомога – апендектомії, герніопластика при защемлених грижах, операції при гострій кишкові непрохідності злукової та пухлинної етіології, операції при шлунково-кишкових кровотечах (як виразкової, так і невиразкової етіології), холецистектомії при диструктивних формах холециститу з перевизикальними змінами, операції при панкреонекрозі (дренування, некректомії, аментобурсостомії), операції при перитонітах, операції при закритих та відкритих травмах органів черевної порожнини, операції при гнійних процесах м’яких тканин.
В перспективі – впровадження оперативних втручань на печінці, підшлунковій залозі та інших органах черевної порожнини з застосуванням оргоно-плазмового коагулятора, лазерного коагулятора , та впровадження в роботу електрозварювальних технологій.

Зав.відділенням - В.Ф.Білощицький
Ст.мед.сестра - А.О.Данилюк
Лікар - хірург – 6 осіб ;
Лікар-проктолог – 2 особи ;
Мед.сестри – 21 особа ;
Сестра – господарка -1 особа ;
Молодші медичні сестри – 21 особа ;