Відділення абдомінальної хірургії

На сьогодні стаціонар абдомінальної хірургії обласної лікарні – добре організований центр лікувальної, педагогічної та наукової діяльності, осередок впровадження передових ідей, колектив однодумців, що продовжують славні традиції вітчизняної хірургії.

Відділення розраховане на 50 ліжок, з яких 10 проктологічні.

На базі відділення абдомінальної хірургії функціонує центр по наданню спеціалізованої допомоги хворим з шлунково-кишковими кровотечами.

Відділення є клінічною базою кафедри хірургії №1 ,яку очолює д.м.н. проф. Шапринським В.О.та клінічною базою кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, яку очолює проф. Петрущенко В.В.

У відділенні працює 6 лікарів хірургів,2 лікаря хірурга –проктолога,21 медсестра та 21 молодша медсестра.

Щорічно у відділенні проходить лікування близько 1600 хворих ,щорічно виконується близько 1300 оперативних втручань.

У відділення проводиться лікування хворих як з плановою так і гострою хірургічною.

Гостра хірургічна патологія:

 • шлунково –кишкові кровотечі (переважна більшість зупинки шлунково-кишкових кровотеч здійснюється ендоскопічним методом)
 • гостри апендицит і його ускладнення
 • защемленні грижі різної локалізації
 • гостра кишкова непрохідність
 • гострий холецистит
 • гострий панкреатит
 • перитоніти різної етіології
 • гнійними захворюваннями м'яких тканин

Планова хірургічна допомога :

 • оперативне лікування гриж передньої черевної стінки
 • оперативне лікування жовчокам'яна хвороби
 • операції при патології печінки та селезінки
 • первинні та реконструктивні операції на жовчних протоках
 • органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки
 • операції при хронічному панкреатиті, при пухлинах підшлункової залози
 • первинні та реконструктивні операції на тонкому та товстому кишківнику
 • операції з приводу геморою, тріщин прямої кишки, епітеліально -куприкових ходів, кіст куприка

Переважна більшість оперативних втручань виконується мало травматичним лапароскопі-чним доступом: апендектомії,операції з приводу гриж передньої черевної стінки,кісти, абсеси печінки ,селезінки, підшлунковоїзалози, холецистектомії при гострих та хронічних холецицститах, вісцероентероліз при спайковій хворобі органів черевної порожнини.

Широко впроваджуються новітні технології лікування хворих з хірургічною патологією:малоінвазивні через шкірні дренування рідинних накопичень під УЗД-контролем при гострому панкреатиті, абсцесах та кістах печінки селезінки; черезшкірне УЗД контрольоване дренування внутрішньопечінкових та позапечінкових жовчних шляхів при механічній жовтяниці.

Виконуються ендоскопічні операції на панкреатодуоденальній зоні при механічній жовтяниці: ендоскопічніпапілосфінктеротомії, папілосфінктеропластики, літоекстракції.

Ендоскопічні методики зупинки кровотечі:кліпуваннясудин,аргоно-плазмова коагуля-ція,ендоскопічна ін’єкційна зупинка кровотечі, лігуванняварикозно розширених вен стравоходу та шлунку.

Усі лікарі-хірурги своєчасно та регулярно проходять курси з підвищення кваліфікації, тематичні курси, володіють всіма методами оперативних , які впроваджено у роботу відділення, а також мають достатньо значний досвід роботи. Працівники відділення приймають участь у роботі міжнародних конференцій ,конгресів, з'їздів присвячених проблемам лікування хворих з хірургічною патологією. Проходять стажування в лікарнях за кордоном. Є членами асоціації лікарів-хірургів України та закордонних асоціацій.

Відділення розраховане на 50 ліжок, також є 2 операційних (мала та велика), 2 перев’язочних , маніпуляційний кабінет, 9 палат з них 2 палати інтенсивної терапії ,1 палата покращеного планування,кабінети завідуючого відділенням ,кабінет професора , ст.медичної сестри ,сестри-господині.

На базі відділення абдомінальної хірургії відкритий центр по наданню спеціалізованої допомоги хворим з шлунково- кишковими кровотечами.

Надається :

Планова хірургічна допомога – герніоабдомінопластика, герніопластика з використанням алотрансплантатів, холецистектомія, операції при патології печінки та селезінки, первинні та реконструктивні операції на жовчних протоках, органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунку та 12-и перстної кишки,резекції шлунку,гастректо-мії, операції при хронічному панкреатиті (цистентеростомія,повздовжня панкреатоєюностомія, резекція підшлункової залози),панкреатодуоденальна резекція,первинні та реконструктивні операції при патології тонкого та товстого кишківника (резекція кишківника,геміколектомії, відновні операції на кишківнику.Проктологічні операції (гемороідектомії,пластико-відновні операції прямої кишки,операції при хронічному парапроктиті,тріщини.)

Ургентна хірургічна допомога – апендектомії, герніопластика при защемлених грижах, операції при гострій кишкові непрохідності злукової та пухлинної етіології, операції при шлунково-кишкових кровотечах (як виразкової, так і невиразкової етіології), холецистектомії при диструктивних формах холециститу з перевизикальними змінами, операції при панкреонекрозі (дренування, некректомії, аментобурсостомії), операції при перитонітах, операції при закритих та відкритих травмах органів черевної порожнини, операції при гнійних процесах м’яких тканин.
В перспективі – впровадження оперативних втручань на печінці, підшлунковій залозі та інших органах черевної порожнини з застосуванням оргоно-плазмового коагулятора, лазерного коагулятора , та впровадження в роботу електрозварювальних технологій.

Зав.відділенням - В.Ф.Білощицький
Ст.мед.сестра - А.О.Данилюк
Лікар - хірург – 6 осіб ;
Лікар-проктолог – 2 особи ;
Мед.сестри – 21 особа ;
Сестра – господарка -1 особа ;
Молодші медичні сестри – 21 особа ;