Центр нефрології та діалізу. Нефрологічне відділення

До складу Центру входять: відділення нефрології, поліклінічний консультативний кабі-нет, відділення хронічного гемодіалізу та 2 сателітних відділення амбулаторного гемодіалізу (м. Немирів та м. Могилів-Подільський).

Основними напрямками роботи ЦНтаД є:

 • Надання високоспеціалізованої нефрологічної допомоги мешканцям міста та області;
 • Діагностика, диференціальна діагностика та лікування терапевтичних хвороб нирок та сечової системи;
 • Замісна ниркова терапія, в тому числі програмний гемодіаліз; перитонеальний діаліз; супровід пацієнтів з трансплантованою ниркою;
 • Виїзди нефрологів за викликами центру медицини катастроф для надання екстреної допомоги та планова консультативно – методична допомога в районах області;
 • Дотримання чіткої поетапної допомоги пацієнтам з терапевтичними хворобами нирок, локальних протоколів та стандартів лікування.
 • Створення нових діалізних відділень, як міжрайонних так і міського, з метою поліпшення якості та доступності діалізної терапії хворим, які потребують нирковозамісної терапії у Вінницькій області.

Центр нефрології та діалізу створено в 2008 році, згідно наказів МОЗ України та УОЗтаК Вінницької ОДА.

Структура Центру:

Завідувач Центром нефрології та діалізу – Пивоварова Наталія Павлівна, яка є головним спеціалістом по нефрології УОЗ та К Вінницької облдержадміністрації.

Відділення нефрології

Високоспеціалізовану допомогу хворим у відділенні надають 4 лікаря, палатні та маніпуляційні медичні сестри та молодший медичний персонал.

На сьогодні у відділенні забезпечено сучасний рівень діагностичних досліджень з застосуванням загально клінічних, біохімічних, мікробіологічних, радіоізотопних та рентгенологічних методик. З 2006 року успішно застосовується метод лікування хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності методом перитонеального діалізу.

Хворі, за потреби, консультуються висококваліфікованими суміжними спеціалістами, направляються до профільних інститутів в Київ.

Фахівці відділення плідно співпрацюють з кафедрою внутрішньої медицини № 1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. На базі відділення працюють доценти кандидати медичних наук Пшелуцький Ф.Ф., Остапчук О.І. та Мовчан Г.О.

Відділення нефрології було засновано у складі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в січні 1976 року. Нефрологічний стаціонар є єдиним в місті та області в якому надається високоспеціалізована допомога пацієнтам з гострими та хронічними терапевтичними хворобами нирок.

З першого дня і по сьогодні у відділенні працюють лікарі вищої категорії Мазур Тамара Федорівна (перша завідуюча), Пилявська Ніна Іванівна, Войтюк Наталія Кузьмівна. З 1989 року – Пивоварова Наталія Павлівна, яка очолила відділення з 2001 року. З 2005 року у відділення прийнята лікар Козак Таїсія Миколаївна. Всі лікарі нефрологи мають вищу атестаційну категорію по нефрології.

За весь час функціонування нефрології стабільним є не тільки склад лікарів, а і склад середнього та молодшого медперсоналу.

З 1985 року старшою сестрою працює – Гончарук Ольга Григорівна. На високому рівні працюють медичні сестри: Шмакова Т.І., Бонюк Т.М., Харченко Л.П., Шевчук С.М., Городецька С.С., Янкович Р.В., Колісниченко А.П., Заприлюк Л.М., Кравченко Т.П., Гнатенко І.П., Баніт Ю.О., Продан Н.Д. та медична сестра консультативного кабінету Марченко Т.П. Сестра-господарка – Кметь Наталя Федорівна.

Відділення нефрології працює на 40 ліжок. За 2011 рік було проліковано 959 хворих (в 2010 році - 962), які провели 14 427 ліжко-днів, при плані – 14 200. Робота ліжка становить – 360,7 при плані 355. За перший квартал 2012 ролку проліковано 269 хворих.

Обласне спеціалізоване нефрологічне відділення розташоване у 14 корпусі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова, 4 поверх, пристосоване; має 10 палат, 3 з них покращеного планування, пост чергової медичної сестри, маніпуляційну, сестринську, ординаторську, діалізний зал, кабінет завідуючої та старшої медсестри, кабінет доцента, роздатку, душеву, 6 туалетів, кімнату для дезрозчинів, кладову для чистої білизни та кладову для брудної білизни, коридор. На території відділення знаходиться Ro- кабінет.
Водозабезпечення: централізована холодна та гаряча вода.
Опалення: централізоване.
Телефон – 35 40 84.

Нефрологічне відділення є базою кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Професор Серкова В.К. створила вінницьку школу нефрологів, послідовників її ідей. Від ВНМУ ім. М.І.Пирогова на базі відділення працюють: - доцент Пшелуцький Ф.Ф., к.м.н. Темна О.В., Остапчук О.І., Семененко С.І. та асистент Мовчан Г.О.

За роки роботи опубліковано 46 наукових роботи в періодичних виданнях, 5 раціоналізаторських. пропозицій, щорічно видаються методичні рекомендації, введено у роботу локальні протоколи по нефрології.

У відділенні забезпечено сучасний рівень діагностичних досліджень з застосуванням загальноклінічних, біохімічних, мікробіологічних, радіоізотопних та рентгенологічних методик. Хворі, при потребі, консультуються високо кваліфікованими суміжними спеціалістами.

З 2006 року у Вінницькій області застосовується перитонеальний діаліз. За весь час було проліковано 42 пацієнта. Станом на квітень 2012 року 37 хворих з термінальною стадією ХНН продовжують життя завдяки постійному амбулаторному перитонеальному діалізу, 1 пацієнтка на апаратному перитонеальному діалізі

Консультативний кабінет ЦНтаД

Консультативний кабінет ЦНтаД розташований в консультативній поліклініці ВОКЛ ім. М.І.Пирогова на 2 поверсі (кабінет № 217).
Прийом веде лікар-нефролог вищої категорії Мазур Тамара Федорівна на 0,75 посади. Медична сестра Марченко Тетяна Петрівна.

Години прийому з 9.30 до 15.00 щоденно, окрім вихідних днів.

Мета-ведення консультативного прийому хворих з підозрою на захворювання нирок з об’ємом діяльності лікаря-нефролога кабінету 3300 відвідувань в рік (згідно наказу №205 від 12.04.04. УОЗ Вінницької ОДА).

За 2011 рік зроблено 2 734 відвідувань до лікаря-нефролога.

Щотижнево проводиться консультативний прийом завідувачем Центром нефрології та діалізу Пивоваровою Н. П.

Покази до направлення пацієнтів на консультацію нефролога в ЦНтаД ВОКЛ ім. М.І.Пирогова:

 1. Хворі зі змінами в аналізах сечі, після перенесених ГРВІ, грипу, ангіни, тощо;
 2. Пацієнти з підвищеним артеріальним тиском, особливо молодого віку;
 3. Особи, які мають зміни в загальному аналізі сечі у вигляді протеїнурії, еритроцитурії, лейкоцитурії; збільшення рівня сечовини, креатиніну крові;
 4. Жінки, які перенесли преєклампсію вагітних;
 5. Хворі, які мають цукровий діабет більше 5 років;
 6. Хворі з хронічними хворобами нирок на планові (2 рази на рік) курси ренопротекторної терапії;
 7. Хворі з гострими ураженнями нирок, особливо в олігоанурії ( після попередньої консультації по телефону з зав. ЦНтаД).

Відділення екстракорпоральної детоксикації

Відділення екстракорпоральної детоксикації розташовано на базі відділення реанімації ВОКЛ ім. М.І.Пирогова.

Працює лікар-анестезіолог вищої категорії Слепова Ірина Герасимівна

Сателітне відділення амбулаторного гемодіалізу ЦН та Д

Детально про відділення можете познайомитись на сторінці сателітного відділення амбулаторного гемодіалізу ЦН та Д.

Основними напрямками роботи Центру нефрології та діалізу є :

 • Надання спеціалізованої нефрологічної допомоги мешканцям міста та області;
 • Діагностика, диференціальна діагностика та лікування захворювань нирок та сечової системи;
 • Замісна ниркова терапія, а саме гемодіаліз та перитонеальний діаліз;
 • Виїзди за викликами центру екстреної допомоги та планова консультативно-методична допомога в районах області;
 • Участь в організації та проведенні семінарів, клінічних, патолого-анатомічних, науково-практичних конференцій, консиліумів та медичних рад.
 • Забезпечення функціонування загальнообласного реєстру хворих з ХХН;
 • Дотримання чіткої поетапної допомоги пацієнтам з хворобами нирок та дотримання протоколів та стандартів лікування.

Співробітники

лікар-нефролог
лікар-нефролог
лікар-нефролог
лікар-нефролог
старша медична сестра