Центр функціональної діагностики

Відділення функціональної діагностики є багатопрофільним підрозділом лікарні, оснащеним новітньою апаратурою вітчизняного та зарубіжного виробництва, в якому в повному обсязі проводяться дослідження серцево-судинної та дихальної систем.

Кабінети ВФД розташовані в кардіологічному та ревматологічному відділеннях, а також 6 кабінетів в умовах поліклініки, де щорічно проводиться близько 50 000 досліджень.

У відділенні працюють 7 лікарів, 1 доктор медичних наук та 1 кандитат мед. наук, 10 медичних сестер та 3 молодших медичних сестри.

Для дослідження стану серцево-судинної системи широко використовується електрокардіографія. Відділення оснащене сучасними електрокардіографами, які дозволяють зареєструвати ЕКГ в стані спокою, при навантаженні (стресс-тест, проба Мастера, велоергометрія) та проводити фармакологічні проби.

В умовах відділення проводиться ехокардіографія на сучасному ехокардіографі експертного класу фірми ALPINION. Обстеження проводяться в М-, В-, імпульсному-, постійно-хвильовому та кольоровому режимах. Це дозволяє вчасно діагностувати вроджені та набуті вади серця, новоутворення, дослідити стан гемодинаміки та визначити розмір порожнин серця, що дає змогу своєчасно направити пацієнтів на хірургічне лікування та подовжити їм тривалість життя.

Також широко використовуються методи неінвазивної інструментальної діагностики для визначення порушень збудливості та провідності міокарду та визначення артеріальної гіпертензії – холтерівське моніторування ЕКГ та АТ. Для визначення стану бронхолегеневої системи проводяться: спірографія ( + з бронхолітиками), пневмотахометрія, визначення тиску в легеневій артерії. Також у відділенні можна пройти реовазографію верхніх та нижніх кінцівок.

Всі співробітники постійно вдосконалюють свій професійний рівень. У найближчих планах - впровадження обстеження магістральних та периферійних судин, нервової системи та опорно-рухового апарату, застосування інтервенційних методик: стрес -ехокардіографії, через стравохідної електрокардіографії, доплерівського дослідження судин.

Співробітники

старша медична сестра
лікар вищої категорії
лікар вищої категорії
лікар вищої категорії
лікар вищої категорії
лікар-спеціаліст
лікар-спеціаліст
лікар-спеціаліст