Центр функціональної діагностики

Центр функціональної діагностики - це багатопрофільний підрозділ обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, який оснащений новітньою апаратурою вітчизняного та зарубіжного виробництва, в якому в повному обсязі проводяться дослідження серцево-судинної та дихальної систем. Незабаром в центрі будуть впроваджуватися обстеження магістральних та периферійних судин, нервової системи та опорно-рухового апарату.

Кабінети центру розташовані в кардіологічному та ревматологічному відділеннях, а також 6 кабінетів в умовах поліклініки, де щорічно проводиться близько 70000 досліджень.

У відділенні працюють 7 лікарів, 1 доктор медичних наук та 1 кандитат мед. наук, 10 медичних сестер та 3 молодших медичних сестри.

Для дослідження стану серцево-судинної системи широко використовується електрокардіографія. Відділення оснащено сучасними електрокардіографами, які дозволяють зареєструвати ЕКГ в стані спокою, при навантаженні (стресс-тест, проба Мастера, велоергометрія) та провести фармакологічні проби.

В умовах центру є можливим проходження ехокардіографії на сучасному ехокардіографі експертного класу фірми ALPINION та MyLab. Обстеження проводяться в М-, В-, імпульсному-, постійно-хвильовому та кольоровому режимах. Це дозволяє вчасно діагностувати вроджені та набуті вади серця, новоутворення, дослідити стан гемодинаміки та визначити розмір порожнин серця, що дає змогу своєчасно направити пацієнтів на хірургічне лікування та подовжити їм тривалість життя.

Також широко використовуються методи неінвазивної інструментальної діагностики для визначення порушень збудливості та провідності міокарду та визначення артеріальної гіпертензії – холтерівське моніторування ЕКГ та АТ.

Для визначення стану бронхо-легеневої системи проводяться: спірографія ( + з бронхолітиками), пневмотахометрія, визначення тиску в легеневій артерії.

Також в центрі можна пройти реовазографію верхніх та нижніх кінцівок.

На базі відділення постійно проводиться навчання та підготовка лікарів та медичних сестер районних та міських лікарень. Всі співробітники постійно вдосконалюють свій професійний рівень. З 2013 року центр функціональної діагностики очолює Дехтярьова Ганна Валеріївна, старша медична сестра – Домбровська Лариса Юріївна.