Обласний лікувально-діагностичний пульмонологічний центр (ОЛПЦ)

Центр функціонує на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова з 2000 року.

Завідувач центром лікар вищої категорії Побережець Галина Вікторівна.

ОЛПЦ є лікувально-діагностичним і консультативним центром в області з питань пульмонологічних та алергологічних захворювань. На базі центу підвищують свою кваліфікацію лікарі пульмонологічних кабінетів, лікарі-терапевти та середній медичний персонал спеціалізованих кабінетів та відділень. ОЛПЦ запроваджує у практику своєї роботи сучасні методи діагностики та лікування хворих на пульмонологічні та алергологічні хвороби та сприяє їх впровадженню в практику інших лікувальних закладів області. Центр є базою для проведень наукових досліджень із актуальних питань пульмонології та алергології.

ОЛДПЦ складається із двох підрозділів: поліклінічного та стаціонарного.

Поліклінічний підрозділ включає в себе:

 • кабінет бронхообстуктивних захворювань легень (із сучасним комп’ютерним спірографом);
 • кабінет запальних захворювань легень;
 • 2 алергологічних кабінети (із алергоманіпуляційною);
 • Кабінет «Астма-школи»;
 • кабінет для засідань пульмокомісії.

Штат поліклінічного підрозділу ОЛДПЦ нараховує 4 лікаря (пульмонологи та алергологи першої та вищої категорій). Лікарі кабінетів надають консультативну та методичну допомогу лікарям сімейної медицини та лікарям спеціалістам іншого профілю з питань попередження неспецифічних захворювань легень та алергологічних, своєчасного виявлення, диспансерного нагляду та лікування хворих на неспецифічні захворювання легень та алергологічні.

Стаціонарний підрозділ потужністю 40 стаціонарних ліжок (із них 30 – пульмонологічних ліжка, та 10 - алергологічних) розташований на другому поверсі корпусу № 15.

У підрозділі працює 4 лікаря із них – 2 кандидата медичних наук.

Відділення щільно співпрацює із співробітниками кафедри внутрішньої медицини №1.

У відділені функціонує:

 • кімната спелеотерапії;
 • кабінет рентгенографії;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • кабінет фізіотерапії;
 • інгаляторій;
 • маніпуляційний кабінет;
 • кабінет лікувальної фізкультури;
 • кабінет для проведення лікувального масажу.

Співробітниками стаціонарного підрозділу надається висококваліфікована допомога пацієнтам із неспецифічними захворюваннями легень та алергологічними захворюваннями. Проводиться своєчасне обстеження та лікування на рівні сучасної медичної науки та практики.

Особлива увага надається пацієнтам із коморбідною патологією, випадкам захворювань легень із складною диференційною діагностикою, хворобам із подовженим та ускладненим перебігом.

При виписці із стаціонарного підрозділу ОЛДПЦ хворим розробляються плани реабілітаційних заходів(план лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень).