Відділення гематології

Стаціонар гематологічного відділення розрахований на 50 ліжок і є єдиним спеціалізованим відділенням в області. У відділенні працюють 6 лікарів вищої категорії, 21 медсестра та 18 молодших медсестер. Велику допомогу в діагностиці хвороб крові у гематологічному відділенні надають лікарі-лаборанти та лаборанти.

В гематологічному відділенні проводиться на сучасному рівні обстеження та лікування хворих на лейкемію, множинну мієлому, гемофілію, тромбоцитопенічну пурпуру та анемії у постійній співпраці з Київським Інститутом гематології та трансфузіології, Львівським Інститутом патології крові, Київським Науковим Центром радіаційної медицини, Київським Інститутом експериментальної патології та онкології імені Р. Є. Кавецького.

Співробітники відділення та асистенти кафедр надають планову та екстрену консультативну і лікувальну допомогу гематологічним хворим медичних закладів Вінницької області.

Протягом останнього десятиріччя спостерігається значний прогрес у лікуванні хворих на онкогематологічні патології, гемофілії та інші коагулопатії, тромбоцитопенічну пурпуру та анемії. Значно скоротилась смертність від онкогематологічної патології, покращилась якість життя цих хворих завдяки інтенсивному впровадженню сучасних діагностичних методик, найновітніших схем хіміотерапії, біологічної терапії та інгібіторів сигнальних шляхів.

Використання сучасних методів лікування хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання значно збільшило ефективність лікування, частоту досягнення ремісій, загальне виживання пацієнтів.

На якісно новий рівень піднялось надання допомоги пацієнтам у проведенні супровідного до хіміотерапії лікування.

Отримано значний практичний досвід в подоланні хвороб крові завдяки спільній роботі гематологічної, лабораторної та трансфузіологічної служби разом з фахівцями Вінницького Національного медичного університету та провідних наукових Інститутів Києва та Львова.

В гематологічному відділенні в теперішній час проводиться: комплексна хіміотерапія гострих та хронічних лейкемій, множинної мієломи, хронічної еритремії, мієлофіброзу, комплексне лікування з використанням таргетних лікарських препаратів, з підтримкою ростовими факторами та використанням антибактеріальної, протигрибкової, противірусної терапії і променевої терапії, а також комплексне лікування, включаючи поліхіміотерапію, імунотерапію, трансфузійну терапію препаратами крові,плазми, тромбоконцентрату при апластичних анеміях, апластичих, цітопенічнихих і мієлодиспластичних синдромах, агранулоцитозі, порушеннях плазмового і тромбоцитарного гемостазу.

Надається допомога пацієнтам з гемолітичною анемією, з патологією гемостазу, резистентною до стандартної терапії, та з перебігом, ускладненим загрозливими геморагічними явищами: лікування включає імносупресивну терапію з використанням моноклональних антитіл, імуномодулюючу терапію, тромбопоетин.

Проводиться лікування пацієнтів зі спадковим і набутим дефіцитом VIII, IX факторів, фактора Віллебранда та інших факторів згортання крові (у тому числі з наявністю інгібіторів до факторів згортання) з кровотечами, з гострою травмою і деформацією та пошкодженням суглобів та кінцівок.

Гематологічне відділення відкрито в 1961 році. Стаціонар розрахований на 50 ліжок і є єдиним спеціалізованим відділенням в області. Допомогу хворим надають 5 лікарів вищої категорії, доцент та асистент кафедри внутрішніх хвороб Вінницького Національного Медичного університету, 21 медсестра та 18 молодших медсестер.

В гематологічному відділенні проводиться на сучасному рівні лікування хворих на лейкемії, множинну мієлому, гемофілію, тромбоцитопенічну пурпуру, анемії.

Відділення забезпечено достатньою матеріально-технічою базою для надання якісних медичних послуг.

В гематологічному відділенні виконуються стернальна пункція, трепанобіопсія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, гематологічні, біохімічні та коагулологічні дослідження крові.

У відділенні працює кабінет переливання крові, який повністю забезпечує надання гемотрансфузійної допомоги, виділені палати для проведення інтенсивної хіміотерапії.

Впроваджуються новітні методи діагностики та лікування гострих та хронічних лейкемій, ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, множинної мієломи із залученням провідних науково-дослідних установ та лабораторій України та Європи.

Гематологічне відділення співпрацює з Київським Інститутом гематології та трансфузіології, Львівським Інститутом патології крові, Київським Науковим Центром радіаційної медицини.

Співробітники відділення постійно надають висококваліфіковану консультативну та лікувальну допомогу гематологічним хворим та медичним закладам Вінницької області. Щорічно на базі обласної лікарні проводяться науково-практичні конференції з актуальних питань гематології за участю наукових співробітників медичного університету.

На протязі року стаціонарне лікування проходять близько 1400 жителів Вінницької області, серед них половину складають хворі з первинно встановленим діагнозом.

Колектив гематологічного відділення постійно працює над покращенням якості надання медичних послуг та умов перебування пацієнтів.

Завідує гематологічним відділенням Олійник Ганна Анатоліївна, лікар вищої категорії, член Європейської Асоціації гематологів.

Консультативно-лікувальну допомогу надає доцент кафедри внутрішньої медицини №2 к.м.н. Лисенко Дмитро Андрійович.

Співробітники

старша медична сестра