Відділення хірургії судин

Відділення хірургії судин у Вінницькій обласній лікарні ім. М.І.Пирогова засновано в 1980 році. Відділення розгорнуто на 40 ліжках, до його складу входять дві операційні та рентгеноопераційний блок. В штаті відділення працює 11 судинних хірургів на чолі із завідуючим відділення Скупим Олегом Михайловичем, з них 8 хірургів вищої кваліфікаційної категорії, 2 хірурги першої кваліфікаційної категорії, серед яких 6 кандидатів медичних наук. У складі відділення працює лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії Супрун Вікторія Іванівна. З 24 медичних сестер відділення на чолі із старшою медичною сестрою Кусмарцевою Наталією Анатолієвною, 10 мають вищу кваліфікаційну категорію, 4 першу категорію.

Відділення хірургії судин є клінічною базою кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. Пирогова М.І., яку очолює проф. Шапринський Володимир Олександрович з курсом лапароскопічної та лазерної хірургії на чолі проф. Петрушенко Вікторії Вікторівни. Під керівництвом доц. Мітюка Олексія Івановича проводиться підготовка студентів, інтернів з основ судинної хірургії.

Основним напрямом діяльності відділення є надання планової та невідкладної допомоги хворим з патологією аорти, магістральних артерій та вен. В 1997 році на базі відділення хірургії судин створено рентгенопераційний блок, де рентгенендоваскулярні хірурги Чешенчук Сергій Анатолійович, Мельничук Микола Олексійович проводять діагностичні та лікувальні оперативні втручання. Впроваджені операції по імплантуванню штучних водіїв ритму серця, кава фільтрів, емболізації судин, реґіонарному тромболізісу, балонній ангіопластиці з імплантацією стентів, рентгенендоваскулярне лікування варикоцелє, міоми матки.

Основні напрямки науково-практичної діяльності відділення хірургії судин:

  • хірургічне лікування хворих з атеросклеротичним окклюзійно-стенотичним ураженням аорти, її вісцеральних гілок, магістральних артерій верхніх та нижніх кінцівок
  • реконструктивна хірургія аневризм черевної частини аорти та периферичних артерій
  • реконструктивні оперативні втручання на гілках дуги аорти при їх ураженнях з метою лікування хронічної судинно-мозкової недостатності та профілактики ішемічного інсульту
  • лікування хворих з мультифокальним ураженням судин
  • лікування уражень артерій при цукровому діабеті
  • розробка та впровадження інноваційних технологій (ендовенозна лазерна облітерація вен, катетер спрямований тромболізис при тромбозах глибоких вен)
  • реконструктивна хірургія при інфікуванні судинних трансплантатів

У відділі накопичено досвід хірургічного лікування понад 20 000 хворих із різноманітною судинною патологією.