Відділення мікрохірургії ока

Відділення мікрохірургії ока є центром надання висококваліфікованої допомоги хворим з патологією зору.

На базі очного відділення працює обласний травматологічний центр по наданню цілодобової ургентної допомоги населенню області.

У відділенні надається весь спектр мікрохірургічних втручань – лазерні операції на передньому та задньому відрізках ока, факоемульсифікації катаракти з імплантацією різних видів інтраокулярних лінз: моно-, бі-, три- фокальних кришталиків, торичних кришталиків, впроваджені нові технології лікування патології сітківки – інтравітреальні ін’єкції анти-VEGF, які дозволяють боротися зі сліпотою у хворих з гострими наслідками судинної патології та цукрового діабету.

Успішно оперуються всі види глауком з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу хвороби. Наразі виконуються антиглаукоматозні операції фільтруючого типу в тому числі з імплантацією додаткових сучасних фільтруючих пристроїв.

Започаткована малоінвазивна хірургія глаукоми – трабектомія AB INTERNO, що є наразі ефективним та найменш травматичним методом відновлення природних шляхів відтоку очної рідини. В тому числі в відділенні проводяться оперативні втручання з приводу катаракти пільговим категоріям населення – за кошти держбюджету.

Крім цього, проводяться оперативні втручання з приводу патології судинної оболонки, сітківки, хірургічне лікування травм ока, а також великий спектр пластичних операцій на оці та його придатках.

У відділенні постійно впроваджуються нові методи діагностики і лікування хворих, що дозволяє надавати допомогу на найвищому рівні, керуватись європейськими та міжнародними рекомендаціями, а також ділитись власним досвідом на міжнародних конференціях.

Відділення постійно співпрацює з Одеським Інститутом очних хвороб та тканинної терапії ім.акад. В.П.Філатова, що дозволяє найшвидше визначити вірний шлях пацієнта для отримання оптимального кінцевого результату.

Відділення мікрохірургії ока є базою для навчання студентів, інтернів, клінічних ординаторів, які мають змогу отримувати знання від найкращих фахівців, щоденно приймати участь в клінічних розборах, обходах, чергуваннях, а також навчатися оперативній майстерності в умовах операційної завдяки відео системі, встановленої на мікроскоп.

Лікарі відділення та співробітники кафедри проводять роботу та приймають участь у проведенні обласних науково-практичних конференціях, республіканських та міжнародних з'їздах та симпозіумах, де мають змогу обмінюватись досвідом і новими поглядами на лікування різної очної патології.

Щороку у відділенні проліковується біля 3500 хворих, проводиться понад 2700 операцій з приводу катаракти, глаукоми, судинної патології, травм ока, пластичні операції на повіках та ін.

В рамках глобальної ініціативи ВООЗ "Vision 2020" у боротьбі зі сліпотою започатковано програму бригадних виїздів офтальмологів МХО – "Відкрий чудовий світ" для огляду населення області. В результаті обстеження (протягом 3 років) 3761 пацієнта виявлено 1294 пацієнта з патологією органа зору, які наразі успішно проліковані на базі ВОКЛ ім.М.І.Пирогова.

Лікарі відділення тісно співпрацюють зі співробітниками кафедри очних хвороб ВНМУ, які надають велику теоретичну та практичну допомогу в роботі відділення.

Очне відділення було відкрите у 1929 році і в даний час має 50 ліжок, 3 операційні, 1 перев’язочну, 1 маніпуляційну,12 палат, 3 кабінети функціональної діагностики, є базою кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету, яку очолює професор Салдан Й.Р. У відділенні працюють 19 лікарів-офтальмологів, з них 6 кандидатів медичних наук, 16 лікарів мають вищу та 2-першу категорію.

Відділення забезпечене сучасним обладнанням для діагностики та лікування: рефкератометри, безконтактний тонометр, щілинні лампи, ехобіометри, оптичний когерентний томограф, автоматичний периметр, різні види офтальмоскопів, факоемульсифікатори Constelation, Stellaris, Laureate, Universal, операційні мікроскопи…

У відділенні мікрохірургії ока у великому обсязі проводяться майже всі види операцій. Приорітетним напрямком в хірургічній діяльності є малоінвазивне оперативне лікування з приводу катаракти шляхом факоемульсифікації з імплантацією гнучкої інтраокулярної лінзи. При необхідності проводяться одночасно екстракція катаракти з імплантацією ІОЛ та антиглаукоматозне втручання.

Широко виконуються оперативні лікування глаукоми, патології придаткового апарату ока та інше.

Проводяться лазерні хірургічні втручання: дисцизія вторинної катаракти при афакії та артифакії, дисцизія передньої капсули кришталика,абляція ексудативної плівки та преципітатів з передньої поверхні ІОЛ, ірідотомія, сінехіотомія та ін.

На базі відділення мікрохірургії ока з 1976 року діє обласний травматологічний центр для надання ургентної офтальмологічної допомоги дорослим та дітям м. Вінниці та області цілодобово. Проводиться хірургічне та консервативне лікування при травмах та опіках органа зору: первинна хірургічна обробка поранень, пластика райдужної оболонки, видалення внутрішньоочних сторонніх тіл, реконструктивні операції та інше.

Щорічно проходять лікування понад 3 тисячі хворих та проводиться біля 3 тис. оперативних втручань, більше 2 тис. з приводу катаракти.

Завідуючий відділенням – Капшук Наталя Іванівна.
Старша медична сестра - Сьомченкова Олена Станіславівна.