Урологічне відділення

У відділенні лікують: сечокам’яну хворобу, запальні захворювання органів сечостатевої системи, аномалії розвитку сечостатевої системи, травми та післятравматичні ускладнення сечостатевої системи, пухлини нирок, сечового міхура, простати. Запроваджені пластичні операції з приводу гідро- та уретерогідронефрозу, стриктур сечоводу та уретри, залобкова простатектомія у хворих на доброякісну гіперплазію простати, радикальна нефректомія, радикальна простатектомія, радикальна цистпростатектомія.

У відділенні удосконалені та впроваджені ендоскопічні методи діагностики та лікування урологічних захворюваннь: ТУР простати, уретроскопічна уретеролітоекстракція, уретеролітотрипсія (пневматична та ультразвукова), а також лапароскопічні оперативні втручання.

Під керівництвом доцента Барало І.В. на базі відділення працює курс урології, де ведеться підготовка інтернів-урологів. Основні напрямки наукової роботи співробітників відділення та курсу урології сьогодні наступні: питання урогінекології (консервативне та хірургічне лікування жінок із нетриманням сечі, пластика сечоміхурово-піхвових нориць), малоінвазивні методи лікування каменів сечоводів, удосконалення залонної простатектомії, уродинамічні дослідження.

Історія урологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та курсу урології кафедри хірургії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Урологічне відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова було відкрито 14 жовтня 1947 р., через 30 років після офіційного відкриття Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. До цього, на базі лікарні заняття по урології для студентів Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова (лікувальний факультет інституту був відкритий у 1934 р.) проводив доцент кафедри факультетської хірургії Тужик Є.А. В 1946 році по направленню МОЗ України у Вінницю на посаду доцента кафедри факультетської хірургії по курсу урології прибув Михайло Васильович Піневич, який з перших днів роботи на всіх рівнях влади доводив необхідність створення на базі Вінницької обласної лікарні самостійного урологічного відділення. Це стало можливим тільки в 1947 році, коли було відкрите урологічне відділення на 20 ліжок. Завідуючим відділення призначено Рибінника Ізраіля Мойсейовича. Коли закінчилась відбудова хірургічного корпусу в 1950 р. відділення розширилось до 30 ліжок. Подальша динаміка ліжкового фонду була наступною: 1958 р. – 50 ліжок, 1973 р. –70, 1985 р. - 80, 1987р. - 70, 1995 р. - 60, а з 1996 р. і по даний час функціонує лише 40.

w1.jpg
Проф. Піневич М.В. (1888-1974)

w2.jpg
Рибінник І.М. (1921-2004)

w3.jpg
Колектив кафедри факультетської хірургії (1967 р.). Курс урології: Піневич М.В. (1-й зліва у нижньому ряду, Максимов В.Д. (2-й зліва у верхньому ряду), Гурський Б.Ф. (3-й зліва у верхньому ряду).

w4.jpg
Колектив урологічного відділення та курсу урології (1974 р.). В першому ряду зліва направо: доц. Пивоваров П.І., Добжанська Є.А., Багрій С.Г., Рибінник І.М., Скоропадський В.Н. та Гурський Б.Ф.

ww.jpg
Римша В.Ф. (1923-1989)

ww_0.jpg
Скоропадський В.Н. (1930-1989)

ww_1.jpg
Колмакова О.П. (1920-1996)

ww_2.jpg
Ткачук О.І. (1947-2000)

М.В. Піневич та І.М. Рибінник разом з колективом лікарів обласного урологічного відділення почали навчати основам урології ведучих хірургів районних лікарень області - проводили для них декадники-семінари або місячні курси спеціалізації (перший декадник був проведений в 1951 р.). Початок планової підготовки по урології на базі обласної лікарні у вигляді первинної спеціалізації та удосконалення відноситься до 1952 р. У заснованій та керованій Піневичем М.В. урологічній клініці на базі урологічного відділення розпочалась велика педагогічна робота, почали виконуватись складні хірургічні втручання, готуватись кадри урологів для обласного центру та районів області, розпочало працювати наукове товариство урологів. У післявоєнні роки сферою наукових досліджень клініки були: туберкульоз сечостатевої системи, післятравматичні та післязапальні стриктури уретри у чоловіків, пухлини органів сечостатевої системи, лікувальні властивості радонових вод курорту Хмільник, функціональний стан нирок при різних урологічних захворюваннях. У 1959 р. Михайло Васильович Піневич захистив докторську дисертацію на тему “Туберкулёз органов половой системы у мужчин”, а в 1961 р. отримав звання професора. У 1963 р. був організований окремий курс урології, яким професор Піневич М.В. керував до 1 вересня 1972 року. Асистентами курсу урології у той час були Корхова В.М. та Максимов В.Д. З 1 вересня 1972 року курс урології очолив учень професора Піневича М.В. – доцент Пивоваров П.І.

ww_3.jpg
Максимов В.Д. (1928-2013)

ww_4.jpg
Пивоваров П.І.

Основними напрямками наукової роботи курсу урології та урологічного відділення стали: сечокам’яна хвороба, запальні захворювання органів сечостатевої системи, аномалії розвитку сечостатевої системи, травми та післятравматичні ускладнення сечостатевої системи, пухлини нирок, сечового міхура, простати. У цей час запроваджені пластичні операції з приводу гідро- та уретерогідронефрозу, стриктур сечоводу та уретри, залобкова простатектомія у хворих на доброякісну гіперплазію простати, радикальна нефректомія, радикальна простатектомія з приводу раку простати, радикальна цистпростатектомія у хворих на рак сечового міхура з кишковою пластикою за Брикером та інші. Отримана апаратура і засвоєні трансуретральна резекція простати та сечового міхура, ретроградні уретероскопічні втручання.

Плідна сумісна робота завідуючого урологічним відділенням І.М. Рибінника із курсом урології вилилась у написанні ним 2-х монографій для медичних сестер та сільського населення та захисту кандидатської дисертації (1972). У витоків урологічного відділення у той час стояли: Скоропадський Василь Никифорович – уролог-сексопатолог, засновник сексопатології області; Римша Віталій Феліксович – працював у відділенні більше 25 років, прекрасний спеціаліст та товариш; Колмакова Ольга Петрівна, заслужений лікар України, учасник Великої Вітчизняної війни, працювала у відділенні більше 40 років; надзвичайно інтелигентна людина Ткачук Олег Іванович - дитячий уролог. Деякий час у відділенні працювали Агнєнко Ю.П., Рудюк М.П., Педаченко Г.А., Боржієвський Ц.К. (згодом професор Львівського медінституту, заснував урологічну службу на Львівщині), Тимошенко В.І., Соколецька Ф.І., Філенко Є.М., Гоф Є.С. Багато років працював у відділенні прекрасний хірург, кандидат медичних наук Гурський Б.Ф., згодом перейшов працювати асистентом по курсу урології Вінницького медичного інституту, в 1989 р. виїхав до Америки. Сформувався у колективі Шалковський Є.І., потім довгий час працював головним лікарем Київського Інституту урології. Не можна не згадати і Добжанську Є.А., яка була першим дитячим урологом. З 1970 по 1996 рр. начмедом лікарні працював к. мед. н., уролог Веденко Б.Г., а з 1996 по 2008 рр. - ординатором відділення та лікарем – урологом поліклініки. Кавалер ордену Трудового Червоного Прапора Веденко Б.Г. був одним із засновників музею лікарні та “мотором” у публікації монографій та науково-методичних посібників з урології та організації охорони здоров’я (автор понад 200 наукових робіт, 12 науково-методичних посібників та монографій по урології та організації охорони здоров’я, понад 20 рацпропозицій та винаходів). З 1985 по 2014 рр. у відділенні працював спочатку ординатором, а з 1992 р. завідуючим відділенням та позаштатним обласним урологом Заслужений лікар України, голова профсоюзної організації Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова Головенко В.П.

Після створення курсу урології підготовка кадрів урологів вищої кваліфікації розпочалась через клінічну ординатуру. Першим клінічним ординатором курсу урології був Римша В.Ф., у подальшому в різні роки в клінічній ординатурі по курсу урології навчались наступні співробітники урологічного відділення та курсу урології: Максимов В.Д., Скоропадський В.Н. та Гурський Б.Ф. Пізніше підготовку в клінічній ординатурі пройшли лікарі урологічного відділення: Головенко В.П., Горовий В.І., Лонський Л.Й., Барало І.В. та Капшук О.М. Започаткована також підготовка лікарів-іноземців у клінічній ординатурі. Асистентами курсу урології в цей час працювали: Максимов В.Д., Гурський Б.Ф., Потєха Ю.Б. (з 1989 по 1996), Лонський Л.Й. (з 1993 і по даний час), Барало І.В. (з 1994 і по данй час). В 2007 році в зв’язку з виходом на пенсію доцента Пивоварова П.І. завідуючим курсом урології призначений його учень доц. Барало І.В. В 2007 році на пенсію вийшов також асистент Максимов В.Д. Асистентами по сумісництву зараховані ординатори обласної лікарні Потєха Ю.Б., к.м.н. Горовий В.І., Головенко В.П., а також клінічний ординатор 2-го року навчання Дмитришин С.П. На курсі урології з 1992 року ведеться підготовка інтернів-урологів. Першими очними аспірантами курсу урології були Барало І.В. та Телеш П.І. Першим магістрантом на курсі урології був Циц О.В. За матеріалами клініки захищена 1 докторська (Піневич М.В., 1959) та 12 кандидатських дисертацій: Рибінником І.М. (1972), Максимовим В.Д. (1973), Пивоваровим П.І. (1973), Гурським Б.Ф. (1973), Пархомчуком А.З. (1973), Гуріним І.М. (1978), Веденко Б.Г. (1981), Тарасюком В.С. (1983), Горовим В.І. (1991), Лонським Л.Й. (1993), Барало І.В. (1998), Пушкарем О.М. (2001).

ww_5.jpg
Учасники конференції з нагоди 50-річчя Вінницького обласного урологічного товариства (1997 р.)

ww_6.jpg
Співробітники курсу урології (1998 р.)

На курсі урології з 1992 року ведеться підготовка інтернів-урологів. Першими очними аспірантами курсу урології були Барало І.В. та Телеш П.І. Першим магістрантом на курсі урології був Циц О.В.

Сьогодні в урологічному відділенні працюють 6 лікарів вищої кваліфікаційної категорії – завідувач відділеням Капшук О.М. (з 1997 р.), Кобзін О.Л. (з 1974 р.), Горовий В.І. (з 1989 р.), Потєха Ю.Б. (з 1996 р.), Дубовий А.В. (з 1994 р.), Мудрицький В.Б. (з 1996 р.), лікар І кваліфікаційної категорії - Головенко Ю.В. (з 2008 р.) та лікар ІІ кваліфікаційної категорії – Камінський В.В. (з 2014 р.). З 1994 по 2001 рр. у відділенні працював Пушкар О.М., а з 1996 по 2000 рр. – Слободянюк В.А. На базі відділення пройшли навчання лікарі із різних регіонів України (Кіровоград, Суми, Феодосія, Севастопіль, Сімферопіль) по освоєнню залонної одномоментної простатектомії, яка вперше в Україні була виконана Гурським Б.Ф. в 1967 р., модифікована та поставлена “потік” Пивоваровим П.І. і сьогодні є операцією вибору у хворих на доброякісну гіперплазію простати.

ww_7.jpg
Вінницьке обласне урологічне товариство (2007 р.)

qq.jpg
Веденко Б.Г. (1931-2013)

qq_0.jpg
Головенко В.П. (1952-2014)

Співробітники урологічного відділення та курсу урології активно займаються науковою роботою: опубліковано більш, ніж 500 наукових статей, видано 12 монографій, 1 підручник, 3 посібника, 3 інформаційних листа, більше 100 рацпропозицій, отримано 30 патентів на винаходи. В 1972 р. на базі урологічного відділення Вінницької обласної лікарні за ініціативи Рибінника І.М. був проведений Всесоюзний пленум урологів. Ординатори урологічного відділення та курсу урології в різні роки виступали на Всесоюзних, Всеукраїнських та Міжнародних з’їздах, пленумах, конференціях та конгресах. В 1996-2002 рр. на базі відділення виконувалась мікрохвильова термотерапія хворим на доброякісну гіперплазію простати та хронічний простатит. У цей же період впроваджена балонна дилатація звужень сечоводу, черезшкірна пункційна нефростомія, трасуретральна резекція простати та сечового міхура, анатрофічна нефролітотомія при коралоподібних каменях нирок, операція за Брикером при раку сечового міхура, радикальна простатектомія при раку простати, уретероскопія, стентування сечоводів, контактна уретеролітотрипсія. Основні напрямки наукової роботи співробітників відділення та курсу урології сьогодні наступні: питання урогінекології (консервативне та хірургічне лікування жінок із нетриманням сечі, пластика сечоміхурово-піхвових нориць), малоінвазивні методи лікування каменів сечоводів, удосконалення залонної простатектомії, уродинамічні дослідження. Ординатории відділення брали активну участь у проведенні святкування 80-ти та 90-річчя Вінницької обласної лікарні (1997, 2007), 200-річчя від дня народження М.І. Пирогова (2010), також у виданні 8 збірників наукових робіт співробітників лікарні та провідних вчених області. У відділенні на протязі минулих років працювали і працюють прекрасні медичні сестри, закохані в свою роботу з надзвичайно високим відчуттям відповідальності за неї. Це старші сестри відділення – Диполь Е.А., Нейман Клара Йосипівна, Пасічник Ніна Пилипівна, старші операційні сестри – Михайлова Ірина Михайлівна, Воловодова Світлана Петрівна; медсестри цистоскопічного кабінету – Грищук Галина Станіславівна, Шпак Алла Митрофанівна, Бойко Надія Михайлівна; сестри перев’язувальної – Макаренко Віра Авер’янівна, Антонінина Світлана Миколаївна; медсестри маніпуляційні та постові – Туєр Міла Ісаківна, Зінько Клавдія Іванівна, Сич Людмила Петрівна, Декан Віра Іларіонівна, Григоренко Любов Михайлівна. Забезпечували санітарно-епідемічний порядок у відділенні сестри господарки – Єрьомова Любов Андріївна, Снядовська Марія Павлівна, Кушта Людмила Іванівна та багато інших.

Не зважаючи на скорочення кількість стаціонарно пролікованих хворих не зменшилась (1993 р. – 1485 хворих, 2014 р. - 1576). Це стало можливим в результаті впровадження нових хірургічних втручань та сучасних технологій. Середній ліжко-день оперованого хворого скоротився з 19,8 л/д до 9,7. Післяопераційна летальність в останні роки є однією з найнижчих в Україні. Завідуючими урологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова та обласними позаштатними урологами Вінниччини були: Рибінник І.М. (1947-1991), Кавка М.П. (1991-1992), Головенко В.П. (1992-2014), з 2014 р. і по даний час – Капшук О.М.