Отоларингологічне відділення

Відділення оснащене новим інструментарієм та апаратурою, в тому числі: обладнанням для ендоскопічних малоінвазивних втручань, операційним мікроскопом і т.п. Використовуються новітні технології в діагностиці та лікуванні захворювань та травм. Колектив відділення надає отоларингологічну допомогу цілодобово.

Завдяки професійним якостям колективу відділення, співпраці з колегами кафедри ЛОР-хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова та високоякісному технічному оснащенню, у відділенні проводяться усі види хірургічної допомоги при захворюваннях органів вуха, глотки, гортані.

Виконуються сануючі та слухополіпшуючі операції різної категорії складності з приводу захворювань вуха. Проводяться пластичні та реконструктивні оперативні втручання на всіх ЛОР органах. Надається перевага використання малоінвазивної хірургії носа та приносових пазух з використанням ендоскопічної техніки.

Цілодобово надається третинна медична допомога жителям як Вінницької області так і власне міста Вінниці. Лікарі відділення та кафедри співпрацюють із Центром медицини катастроф, надаючи виїзну допомогу жителям міста Вінниці та області.

На базі ЛОР відділення працює Український склеромний центр, де надають висококваліфіковану медичну допомогу склеромним хворим.

Під керівництвом К.П.Дерепи засновано обласне товариство оториноларингологів, яке плідно працює і по теперішній день на чолі із професором Кіщуком В.В., де обговорюються сучасні проблеми науки і практичної оториноларингології, проводиться розбір клінічних випадків з демонстрацією хворих і залуження провідних суміжних спеціалістів України.

Відділення обслуговує населення 27 районів Вінницької області та міста Вінниці. Планова та ургентна допомога надається хворим по направленню або за самозверненням.

Відділення розраховане на 40 ліжок, оснащене достатньою матеріально-технічною базою, забезпечено апаратурою та інструментарієм для надання в повному обсязі спеціалізованої ургентної та планової допомоги.

Лікарі відділення володіють технікою класичних ЛОР-втручань, проводять консультативну роботу в відділеннях лікарні, інших лікувальних закладах міста.

У відділення госпіталізуються в першу чергу: допризовники, інваліди Вітчизняної війни, працівники промислових підприємств, диспансерні хворі та хворі, що доставлені для ургентної допомоги, також проводяться планові оперативні втручання.

На базі відділення функціонує Всеукраїнський склеромний центр та кафедра ЛОР хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

ЛОР відділення розраховане на 40 ліжок, розміщених у 9 палатах. Функціонує перев’язочна, фіз.кабінет, операційна, бронхоскопічна. Існує мікроскопічне та ендоскопічне обладнання, бронхоезофагоскоп, що дає змогу виконувати мікрохірургічні втручання на вусі та гортані, діагностичні та оперативні втручання в порожнині носа та на додаткових пазухах носа, оперативне лікування склеромних хворих, видалення сторонніх тіл верхніх дихальних шляхів.

На базі ЛОР відділення є змога виконувати широкий спектр оперативних втручань.
Нозологічні форми що лікуються: хронічні тонзиліти, деформації носової переділкиз порушенням носового дихання, деформації зовнішнього носа та вушних раковин, патологія додаткових пазух носа, гортані, гострі та хронічні отити, хронічний декомпенсований тонзиліт, доброякісні новоутворення ЛОР-органів, склеромна патологія, патологія слізно-вивідних шляхів. Більшість оперативних втручаннь виконується під загальним знечуленням.

В структурі оперативних втручать переважають планові хворі (викривлення носової переділки, деформація зовнішнього носа, поліпозні синусити, хронічні гнійні синусити, хронічні отити, пластика вушних раковин, пластика м’якого піднебіння, хронічні дакріоцистити). Структура ургентних хворих включає в себе потології: сторонні тіла та травми ЛОР органів, гострі отити, мастоїдити, гострі синусити.

«Використання нових пластичних матеріалів» – біокомпозиту «Синтекість» для облітерації посттрепанаційних порожнини скроневої кістки при хірургічному лікуванні гострих та хронічних отитів, мастоїдитів.

«Техніка ощадливих операцій на перегородці носа при її викривленні».
Ендоскопічна септопластика виконується під загальним знеболенням (наркозом). Операція здійснюється ендоназально (тобто через порожнину носа без зовнішніх розтинів шкіри обличчя) і триває близько години. Під час ендоскопічної септопластики у порожнину носа вводиться ендоскоп — трубка діаметром 2,7 або 4 мм, усередині якої перебуває фіброволоконна оптика, що дозволяє хірургові бачити всі важкодоступні відділи носа на екрані та, відповідно, мінімально травматично і коректно виконувати всі необхідні етапи операції. Застосування ендоскопічної техніки і спеціальних інструментів у ході септопластики дозволяє ринохірургу виконати операцію під безпосереднім контролем зору з мінімальним пошкодженням навколишніх тканин і, відповідно, сприяє досягненню кращого функціонального результату хірургічного втручання.

«Лікування хворих з черепно-мозковими травмами фронто-базальної локалізації».
Використання біокомпозиту синтекість та збереження кісткових уламків з одночасним відновленням анатомічної форми травмованої ділянки з наступним накладанням гіпсової лонгети сприяє скороченню терміну перебування хворого в стаціонарі та можливості уникнення повторного хірургічного втручання для відновлення форми лиця.

«Ендоскопічна діагностика всіх хворих з синуситами в ЛОР стаціонарі».
Дозволяє ефективно виявити причини рецидивуючих та хронічних форм синуситів, виявити точну локалізацію патологічних утворень та провести забір проб ендоназального секрету. Жодних ускладнень під час та після проведення ендоскопічного обстеження не спостерігалось.

Методи лікування що є єдиними в області

 • консервативне лікування хронічного тонзиліту у вагітних,
 • консервативне та оперативне лікування склеромних хворих,
 • оперативне лікування хронічних отитів та синуситів,
 • пластика м’якого піднебіння,
 • пластика вушних раковин.

Унікальні методи лікування як на обласному рівні так і в країні

 • надання ургентної допомоги хворим з фронто-базальними травмами,
 • консервативне та оперативне лікування склеромних хворих.

Характеристика основних показників

 • Розгорнуто ліжок 40
 • Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі 8 днів
 • Ургентних операцій - 7,3%
 • Частота післяопераційних ускладнень - 0%

Всі лікарі відділення проходять планові курси підвищення кваліфікації на базі КМАПО ім. Шупика раз в 5 років.
Проводиться щоденний клінічній розбір хворих.
Більше 30 років щорічно проводяться науково-практичні конференції на базі ВОКЛ ім М.І. Пирогова та з виїздами в районні лікарні. Обласні ЛОР конференції проводяться разом із суміжними спеціалістами – онкологами, щелепно-лицевими хірургами, окулістами, нейрохірургами, заслуховуються питання з весняних та осінніх всеукраїнських ЛОР конференцій.
Проводиться розбір нагайних практичних питань, теоретичних аспектів оториноларингології, сучаcні методи лікування гострої та хронічної патології.

Співробітники

завідувач кафедри
лікар-отоларинголог
лікар-отоларинголог
лікар-отоларинголог
лікар-отоларинголог
лікар-отоларинголог
лікар-отоларинголог
ординатор Центру лапароскопічної та малоінвазивної хірургії
старша медична сестра