Ревматологічне відділення

Потужність: 40 ліжок

Перелік приміщень: палати для хворих – 10, в т.ч. палати покращеного планування – 3, маніпуляційна, ординаторська, кабінет завідувача, доцентів – 2, професора. старшої медсестри та сестри господарки, кабінет функціональної діагностики, фізкабінет, їдальня, господарські приміщення, туалети. ванна, кімната медсестер. кімната молодших медсестер.

Кадри: завідувач відділення Сергій Григорович Криворучко, лікарі – 3, старша медична сестра Ольга Анатоліївна Костюк, медсестри – 11,5, процедурна – 1, палатних медсестер – 9,5, мол. медсестри – 11,5, сестра господарка – 1, буфетниці – 2.
Всі лікарі пройшли атестацію, троє лікарів мають вищу атестаційну категорію.

Об'єм надання медичної допомоги

Лікування ревматичних хвороб з використанням нових базисних чинників, вдосконалення програм імуномодулюючої терапії, імунологічні методи діагностики та лікування, імуномоніторинг, використання методів інтенсивної терапії (пульс-терапія, еферентні засоби), артроскопічні програми і втручання разом з ортопедичною службою лікарні.

За участю лікарів відділення проводяться наукові роботи по проблемах ревматології, в т. ч. новітнє міжнародне наукове дослідження напрямку застосування моноклональних антитіл та антитіл до рецепторів лімфоцитів. Щорічно виходять наукові праці за участю лікарів відділення, деякі статті були представлені на міжнародних конгресах за межами країни. Разом із кафедрою внутрішньої медицини № 1 НМУ ім. М.І. Пирогова проводяться дослідження застосування імунобіологічних препаратів в разі ревматоїдного артриту, нових засобів лікування системного червоного вовчака, подагри тощо

На базі відділення проводиться підготовка лікарів-терапевтів та ревматологів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-інтернів

На базі ревматологічного осередку ВОКЛ ім. М.І. Пирогова протягом багатьох років проводяться обласні ревматологічні школи, котрі традиційно двічі на рік збирають ревматологів та терапевтів області та м. Вінниці. На школах ревматологів області регулярно виступають провідні фахівці ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска», українського ревмоцентру Національного ІССХ АМН України ім. М.М. Амосова, професори та доценти НМУ ім. М.І. Пирогова. Щорічно проводяться міжрайонні ревматологічні конференції в т. ч. сумісно з кардіологічною та ортопедичною службами. На базі ревматологічного відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова проводиться міжнародне наукове дослідження напрямку застосування моноклональних антитіл та антитіл до рецепторів лімфоцитів.

Останніми роками в області зменшується загальна захворюваність на гостру ревматичні гарячку, на хронічні ревматичні хвороби серця, на ревматоїдний артрит.

Враховуючи централізовані профілактичні заходи та налагоджену співпрацю з провідним центром по службі ІССХ ім. М.М. Амосова зменшується смертність по області від хронічних ревматичних хвороб серця.

Проблемні питання

1. Вирішення питання вдосконалення ранньої діагностики ряду ревматичних хвороб із своєчасним застосуванням новітніх засобів профілактики та лікування, первинної і спеціалізованої медичної допомоги, що в першу чергу стосується первинної ланки – сімейний лікар та спеціаліст-ревматолог.
2. Втілення в клінічну практику доказової медицини, на основі чого впроваджувати не стероїдні протизапальні засоби та глюкокортикоїди нових поколінь, базисні чинники, в тому числі новітню генерацію засобів терапії біологічними агентами. Вдосконалення програм імуномоделюючої терапії.
3. Активна боротьба з персистуючою стрептококовою інфекцією, особливо у людей з високими титрами антистрептококових антитіл: біцилінопрофілактика під контролем УОЗ за рахунок бюджетного резерву області; диспансеризація ревматологічних хворих.
4. Продовжувати контроль якості надання медичної допомоги при виїздах в райони області, на основі експертних оцінок, згідно з наказом МОЗ України від 12.10.2006 р. № 676 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальність «Ревматологія». Покращити ефективність первинної та вторинної профілактики ревматичної гарячки згідно з рекомендаціями ВООЗ.
5. Впровадити розроблену робочою групою в складі головних спеціалістів МОЗ України, провідних фахівців НАМН України та Асоціації ревматологів України систему ревматологічної та ортопедичної етапної діагностики та лікування хвороб суглобів (ревматоїдний артрит, остеоартроз, анкілозивний спондиліт тощо).
6. Зменшувати смертність за рахунок координації ревматологічної та кардіохірургічної служб в питаннях збереження і вдосконалення існуючої системи диспансерного нагляду, реабілітації хворих та відбору на кардіохірургічне лікування.
7. Вдосконалення методів ранньої діагностики системних хвороб сполучної тканини, впровадження імунологічних технологій на рівні центральної клінічної лабораторії ВОКЛ ім. М.І. Пирогова (внесені конкретні пропозиції а рівні адміністрації ВОКЛ). Впроваджувати імунологічні методи діагностики та імуномоніторинг терапії ревматичних хвороб.

Співробітники

старша медична сестра