Центр планування сім’ї, репродукції людини і медико-генетичного консультування

Центр планування сім’ї, репродукції людини та медико-генетичного консультування, на сьогодні є структурним підрозділом Обласного перинатального Центру.

Історія обласного Центру планування сім’ї починається з базової жіночої консультації, яка була створена в 1987 році на базі обласної кліничної лікарні ім. М.І. Пирогова. У 1997 році наказом Управління охорони здоров’я був відкритий обласний Центр планування сім’ї, репродукції людини та медикогенетичного консультування. У витоків створення Центру стояли справжні високофахові професіонали своєї справи: Ошовська Т.Т.(перший завідувач Центру, заслужений лікар України), Хижинська В.Ф., Родюк Н.П., Швець З.Д., Стрельцова О.О., Бондар О.Д., Дмуховська Р.В., Шумлянська І.Г., Антонюк Н.І., Шевчук С.Ф., Лук’янчикова Л.П., Зубченко Л.П., в наступному – Ластовецька О.Б., Постоловська Т.Д., Трач Л.В., Гранківська О.П., Гурін М.І., Чепляка В.С., Морозюк І.Л., Леончук О.О., Лінчук Т.І., Єрмілова А.В. Завдяки ентузіазму та небайдужості цих людей було створено високопрофільне сучасне направлення в охороні здоров’я, яке опікується проблемами репродукції людини.

Сьогодні у Центрі працюють: акушер-гінекологи, андролог, генетики, пренатологи, лікарі УЗД, дитячий гінеколог, лікарі лаборанти та цитогенетики, середні та молодші медичні сестри, акушерки. Усі лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії.

Основною метою роботи Центру планування сім’ї є сприяння народжуваності здорової та бажаної дитини, покращення репродуктивного здоров'я населення.

Впровадження сучасних технологій, новітніх методів дослідження, сучасних світових протоколів та наказів МОЗ України, даних доказової медицини є невід’ємною складовою в роботі Центру.

Сьогодні основа частина роботи ЦПС концентрується на наданні допомоги щодо консультування, спостереження та моніторингу вагітних жінок. Тому пріоритетним напрямком роботи є вироблення маршруту вагітної з акцентуванням уваги на розширений комплексний антенатальний догляд, з урахуванням основних напрямків медицини плоду.

В Центрі проводиться консультування вагітних, направлених із ЦРЛ, моніторинг вагітних з екстрагенітальною та акушерською патологією, ризиком для майбутньої дитини або обтяженим сімейним анамнезом, моніторинг жінок, що пролонгують вагітність із вродженими вадами розвитку плоду, пренатальний скринінг вагітних усієї області, антенатальне спостереження вагітних з вродженими вадами розвитку плоду.

Диспансерний нагляд за вагітними групи високого ризику по екстрагенітальній або акушерській патології, гінекологічними хворими здійснюється завдяки роботі централізованого електронного реєстру, що впроваджений в області з 2006 року і є одним із перших електронних реєстрів, створених в Україні . У системі єдиного моніторингового спостереження за вагітними працюють усі кабінети Центру, райони області та міста Вінниці.
На сьогодні в роботі ЦПС чітко сформовані групи вагітних з екстрагенітальною, акушерською, генетичною та перинатальною патологією. Таке формування є прийнятним щодо спостереження за вагітними за місцем проживання, розробки тактики ведення вагітності, місця та виду розродження.

Служба медичної генетики за актуальністю проблеми спадкової та вродженої патології є одним із головних напрямків діяльності служби планування сім`ї. Обласна медико-генетична служба представлена трьома консультативними кабінетами та медико-генетичною лабораторією, яка складається з цитогенетичного, біохімічного, молекулярно-генетичного відділів.

Сьогодні медико-генетична лабораторія ЦПС спеціалізується на проведенні високотехнологічних досліджень, які відповідають стандартам якості сучасних лабораторій, а саме: уріналізіс, ТШХ крові та сечі, пілокарпіновий тест, ЦПХ-тест з паралельним визначенням креатиніну сечі, пренатальний біохімічний скринінг вагітних із розрахунком ризиrу хромосомної патології (Life Cycle), каріотипування, молекулярна діагностика TORCH-інфекцій та мутацій фолатного циклу в режимі Real Time.

Згідно державної програми генетичного моніторингу, Центром здійснюється ведення реєстру по 11 напрямках, створений комп'ютерний реєстр вродженої, спадкової та хромосомної патології. З усіх пологових стаціонарів та педіатричних установ області надходять спеціальні дані генетичного моніторингу.

Основною метою консультативно-діагностичної роботи серед населення області є обстеження та лікування жінок із перинатальними втратами в анамнезі; комплексна предконцепційна підготовка пар до вагітності; консультування жінок із важкими екстрагенітальними захворюванням по питанням контрацепції; консультативно-діагностична робота із парами з обтяженим акушерським та генетичним анамнезом; лікувально-діагностична роботи із жіночим та чоловічим безпліддя; катамнезтичне обстеження та спостереження; підліткова гінекологія. В складі обласного центру планування сім’ї функціонує кабінет андролога –сексопатолога, де надається спеціалізована допомога чоловікам із запальними захворюваннями сечостатевої сфери, проблемами чоловічого безпліддя, хронічними простатитами, еректильними дисфункціями.
Колектив Центру завжди знаходиться в професіональному розвитку, а саме розробці та впроваджені в практичну діяльність нових локальних протоколів, новітніх методів лікування. Лікарями Центру проводиться спільна організаційнометодична робота з відділенням медицини плоду ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» по впровадженню новітніх технологій в галузі ультразвукової діагностики патології плоду. В останні роки розширена робота школи планування сім`ї, яка проводить організаційно-методичну та навчальну роботу серед акушер-гінекологів області, із використанням новітніх протоколів ВОЗ та доказової медицини. Робота школи планування сім`ї проводиться із залученням Національного центру планування сім`ї. Налагоджена чітка взаємодія ОЦПС з кафедрою «Медицини плода, акушерства та гінекології» інституту післядипломної освіти лікарів ім. Шупика щодо антенатальної корекції вроджених вад розвитку плоду, клінікою ДУ «Науково-практичний медичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії» щодо дообстеження, прогнозування та вироблення тактики постнатального ведення вагітних із пренатально встановленими вродженими вадами розвитку серця та антенатальному спостереженню щодо фето-фетального синдрому. Постійно у консультативно-діагностичну роботу ЦПС залучаються фахові спеціалісти ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Лікарі Центру є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Співробітники

лікар акушер-гінеколог
старша медична сестра
лікар акушер-гінеколог
психолог
психолог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар - сексопатолог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар акушер-гінеколог
лікар – терапевт
лікар акушер-гінеколог
лікар – генетик
лікар – генетик
лікар - цитогенетик
лікар - цитогенетик
лікар біохімічного відділу генетичної лабораторії