За 100 років свого існування Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова перетворилася у найсучасніший, найпотужніший лікувальний заклад Вінницької області.

Сьогодні Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова є зосередженням надання висококваліфікованої багатопрофільної медичної допомоги дорослому населенню на третинному рівні.

Фахове та кваліфікаційне зростання співробітників, особливо молодого покоління лікарів, завжди знаходиться в полі пильної уваги керівництва лікарні. Вимогою сьогодення стали наукова та раціоналізаторська діяльність лікарів, стажування на базах провідних вітчизняних та зарубіжних клінік, участь у конференціях і семінарах. Фахові дискусії різних за профілем служб є невід'ємною нормою життя колективу.

Нині в лікарні самовіддано працюють 1779 працівників: лікарів - 386, серед них - один доктор медичних наук, 19 кандидатів, 7 заслужених лікарів України, вищу категорію мають 138 лікарів; медичних сестер - 684, серед них - один заслужений медичний працівник України; молодшого персоналу - 469, допоміжного - 240.

Стабільно утримуючи високий рейтинг як в області, так і за її межами, колектив лікарні одним із основних пріоритетів своєї подальшої діяльності вбачає в розвитку новітніх технологій лікування та діагностики хворих, а також у розширенні спектру допомоги, яка надається. У найближчій перспективі в плани колективу входять розвиток кардіосудинноі хірургії, розширення спектру малоінвазійних та ендоскопічних хірургічних втручань, ендопротезування, впровадження літотрепсії в урології та новітніх технологій оперативних втручань у відділені мікрохірургії ока, вдосконалення форм амбулаторного консультування.