Відділення

Клініко-діагностичний лабораторний Центр

Клініко-діагностичний лабораторний центр (далі КДЛЦ) є самостійним структурним підрозділом ВОКЛ ім.Пирогова. КДЛЦ забезпечує діагностичне обстеження лабораторних досліджень пацієнтів поліклініки та стаціонарних відділень. Працівники КДЛЦ мають посадові інструкції, де зазначені вимоги до освіти, кваліфікації, досвіду роботи в лабораторній діагностиці, функціональні обов’язки, права, відповідальність. У своїй роботі КДЛЦ керується чинним законодавством України, документами МОЗ України, департаменту охорони здоров’я та курортів та цим положенням. В КДЛЦ функціонує система забезпечення якості лабораторних досліджень. Приміщення КДЛЦ за своїм станом та оснащенням відповідають вимогам щодо умов проведення лабораторних досліджень, вимогам експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) вимогам техніки безпеки, охорони праці і довкілля, вимогам санітарно-епідемічного режиму при роботі в лабораторії. КДЛЦ забезпечена організаційними, нормативними та методичними документами, що необхідні для проведення досліджень. КДЛЦ забезпечена засобами вимірювальної техніки, реагентами, реактивами, випробувальним обладнанням, допоміжним обладнанням, контрольними матеріалами, що необхідні до виконання лабораторних досліджень (вимірювань) в галузі атестації.

Оформлення та реєстрація отриманих результатів лабораторних досліджень проводиться згідно затверджених МОЗ України формах медичної облікової документації.

КДЛЦ виконує клінічні (загально-клінічні, гематологічні, цитологічні), біохімічні, серологічні (імунологічні) дослідження. Перелік показників, що визначається, наведений в галузі атестації КДЛЦ. Надання консультативної допомоги лікарям у виборі найбільш діагностично-інформаційних лабораторних досліджень та в інтерпретації їх результатів. Впровадження прогресивних норм роботи, нових методів лабораторних досліджень, рекомендованих МОЗ України. Проведення внутрішнього лабораторного і участь у між лабораторному контролі якості лабораторних досліджень. Перевірка зовнішнього вигляду, упаковки, маркування, наявності паспорту контрольно-аналітичної лабораторії, що засвідчує якість (сертифікат якості), відповідності, терміну придатності реактивів, реагентів, якими користується КДЛЦ при використанні досліджень. Оформлення та видача отриманих результатів лабораторних досліджень.

До складу КДЛЦ входять такі відділи:

 • Клініко-гематологічний,
 • Біохімічний,
 • Імунологічний,
 • Бактеріологічний,
 • Експрес-діагностики.

У нас можна виконати такі види обстеження

Загальний аналіз сечі

 • Проба Зимницького: (добовий діурез, порційний діурез, питома вага, добова та порції)
 • Глюкоза (якісно та кількісно), Білок (якісно), Кетонові тіла (якісно),Білірубін (якісно), Амілаза(діастаза) сечі та крові
 • Проба Нечипоренко
 • Трьохстаканна проба

Дослідження рідини з серозних порожнин, змиву з верхніх дихальних шляхів

 • Дослідження пунктатів
 • Зішкріб з бронхів на хламідійну інфекцію
 • Дослідження харкотиння
 • Клінічний аналіз харкотиння ( макро- та мікроскопія)

Дослідження виділень статевих органів (жіночих та чоловічих)

 • Дослідження еякуляту
 • Тест на сумісність
 • Тест на флору
 • Тест на цитологію

Дослідження калу (копрограма)

Гематологічні дослідження

Загальний аналіз крові: гемоглобін(HGB), еритроцити(RBC), гематокрит(НTC), кольоровий показник(MCH.N), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC), середній діаметр еритроцита (MCD), середній об’єм еритроцитів (MCV), ретикулоцити, тромбоцити(PLT), тромбоцитарні індекси, швидкість осідання еритроцитів(ШОЕ), лейкоцити(WBC), підрахунок лейкоцитарної формули.

Дослідження згортальної системи крові

Протромбіновий час та індекс, МНВ(міжнародне нормалізоване відношення), АЧТЧ(активований частковий тромбопластиновий час), фібриноген, визначення тривалості кровотечі за Дюке, Лі-Уайт.

Біохімічні дослідження

Альбумін, лужна фосфатаза, АЛТ(аланін амінотрансфераза, АСТ(аспартатамінотрансфераза), білірубін(фракційно), кальцій, холестерин, креатинін, залізо, ГГТ(гамаглутамілтранспептидаза), ЛДГ(лактатдегідрогеназа),лужна фосфатаза, тригліцериди, загальний білок, сечова кислота, фосфор, магній, КФК(креатинфосфокіназа), сечовина, ліпопротеїди низкої щільності, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності, тимолова проба.

Імунологічні дослідження

Групи крові системи АВО, резус—фактор, ревматоїдний фактор(якісно), Антистрептолізин-О(якісно), С-реактивний білок(якісно та кількісно), HBA1C(глікований гемоглобін), D-dimer, CTNI (тропонін І), CTNI-CK-MB-MYO (тропоніни розгорнуті), PCT(прокальцитонін), ТТГ (тиреотропний гормон), вільний Т3, вільний Т4, Anti-TPO, феритин, вітамін В12, Ag до гепатиту В та С, Helicobacter pylori, TORCH-інфекції(токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція, герпесвірус та інші)

Бактеріологічні дослідження

Бак посів сечі, калу на дисбактеріоз та патогенні ентеробактерії, виділень статевих органів ( чоловічі, жіночі), виділень верхніх дихальних шляхів (мазки з носу та зіву, мокрота) , виділень з очей, виділення з ран, кров на стерильність, визначення чутливості до антибіотиків.

Наші співробітники

Завідувач відділенням

Рубіна Катерина Євгеніївна
Рубіна Катерина Євгеніївна

Графік роботи

 • Робочий час: 8:00 - 15:42
 • Без перерви
 • Вихідні: субота, неділя