Довідкова інформація

Інформація для оприлюднення

КНП «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР» під час здійснення публічних закупівель керується Законом України «Про публічні закупівлі» і відноситься до категоріі Замовник відповідно до пункту 3 частини першої статті 2 Закону (п.3 ч.4 ст.2 Закону). Відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюється виключно цим Законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, встановлених цим Законом.

Відповідно до ст. 10 Закону - Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлі. Інформація може додатково оприлюднюватися замовником в інших засобах масової інформації, на веб-сайті замовника (за наявності) або на веб-сайтах відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Всі закупівлі КНП «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова ВОР» знаходяться у вільному доступі, які можна переглянути за посиланням: плани,тендери.

Інформація про використання публічних коштів розміщується на єдиному веб-порталі використання публічних коштів згідно із законом України «Про відкритість використання публічних коштів» № 183-VIII від 11.02.2015 (Закон - № 183) за посиланням.

Напрямки (пакети) надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій

 1. Бронхоскопія
 2. Езофагогастродуоденоскопія
 3. Колоноскопія
 4. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
 5. Первинна медична допомога
 6. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
 7. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
 8. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах
 9. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах
 10. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах
 11. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та-або хворими, протягом перших трьох років життя
 12. Медична допомога при пологах
 13. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
 14. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
 15. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
 16. Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
 17. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
 18. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
 19. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 20. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
 21. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів

Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

 1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини» КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради.
 2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення i використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів aбo медичних послуг» КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».
 3. Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я в навчальному процесі» КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».
 4. Наказ КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради» від 31.01.2022 року № 31 «Про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725».

Прийом спеціалістами поліклініки

+38 (063) 47-13-253