Про лікарню

Лікарня сьогодні

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради» є багатопрофільною високоспеціалізованою, лікувально-профілактичною установою охорони здоров’я, повноваженнями якої є надання медичної допомоги на третинному рівні.

Головна місія КНП «ВОКЛ ім. М. І. Пирогова ВОР» – якість та доступність в наданні медичної допомоги».

Основними функціями лікарні є здійснення консультативних, діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів хворим області згідно затверджених уніфікованих клінічних протоколів та клінічних настанов лікування.

Головним принципом роботи є якісне надання медичної допомоги, максимальне задоволення пацієнта, збереження та примноження іміджу лікарні.

Лікарня бере на себе зобов’язання із забезпечення високої якості виконання робіт у сфері надання медичної допомоги згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров’я.

Діяльність лікарні спрямована на неухильне поліпшення якості всіх робіт і задоволення очікуваних потреб замовника (пацієнта/клієнтів).

Цілі у сфері якості спрямовані на постійний розвиток і вдосконалення основної діяльності з надання медичної допомоги зокрема на ефективне функціонування процесів управління та допоміжних процесів, контролю, аналізування та їх поліпшення.

Завданнями лікарні є забезпечення широкого впровадження новітніх технологій за допомогою малоінвазивних хірургічних втручань (лапароскопічних і ендоскопічних у всіх стаціонарних підрозділах, сприяння впровадженню найсучасніших методик діагностики і лікування з метою забезпечення ефективності надання медичної допомоги хворим та бути самодостатнім і фінансово-забезпеченим закладом.

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова є найстарішим лікувальним закладом Вінниччини. Лікарня отримала сертифікат на систему управління якістю від ДП «Вінницястандартметрологія». Пироговська лікарня неодноразово була акредитована головною акредитаційною комісією МОЗ України на вищу акредитаційну категорію і підтвердила її в 2020 році.

В Пироговській лікарні розміщено 12 клінічних кафедр і циклів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Введення в дію нового хірургічного центру розширило спектр хірургічної допомоги на сучасному рівні, він суттєво покращив рівень і комфорт надання хірургічної допомоги нашим громадянам.

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова є спадкоємницею в оновленому і розширеному варіанті Вінницької повітової земської лікарні, яку відкрили у 1905 р.

На той час у повітовому центрі Подільської губернії у м. Вінниця вже 100 років функціонувала єдина міська лікарня на 25 ліжок - перший муніципальний лікувальний заклад міста. Упродовж багатьох десятиліть вона містилася в орендованих міською владою приватних будинках.

На початку XX століття міська управа збудувала для лікарні спеціальне приміщення, але утримувати його виявилася неспроможною. Міська і земська повітова управи об'єднали зусилля і відкрили у новій будівлі спільну земсько-міську лікарню, в якій 25 ліжок призначалися для міських і 50 - для повітових хворих.

Лікарня планувалася переважно хірургічною, отже старшим лікарем призначили досвідченого хірурга Л.І. Маліновського, який невдовзі став одним із провідних хірургів Подільської губернії. Всього в лікарні працювало близько ЗО співробітників, з них три лікарі, чотири фельдшери, три медсестри.

Слава Вінницької хірургічної лікарні скоро поширилася, і в корпусах на 75 ліжок постійно розміщувалося від 100 до 120 пацієнтів. Очевидною стала потреба будівництва для земської хірургічної лікарні нових, більш просторих приміщень.

Питання про будівництво було порушене за рік до 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Пирогова, неперевершеного світового хірурга, який останні двадцять років плідного життя провів на Подолії, у власному маєтку неподалік Вінниці, у садибі Вишня. Там він влаштував сільську лікарню та аптеку. Сьогодні це міська територія. У пироговському домі відкрито музей. У родинному склепі понині покоїться його набальзамоване тіло.

За ініціативою членів Вінницького медичного товариства навесні 1910 року з імператорського дозволу був оголошений всеросійський збір коштів на будівництво Пироговської лікарні. Через півроку у Вінниці відбувся ювілейний Всеросійський Пироговський з'їзд лікарів.

У день народження М.І. Пирогова, 13 листопада 1910 року, на виділеній міською думою під будівництво лікарні ділянці делегатами з'їзду була відкрита пам'ятна гранітна брила. На ній у 1924 р. був встановлений скульптурний бронзовий бюст М.І. Пирогова (роботи І.Е. Рєпіна).

У квітні 1913 року за активною участю Людвіга Івановича Маліновського було закладено фундамент лікарні, проте влітку 1914 року на заваді будівництва стала

ерша світова війна. У новозбудовані корпуси лікарні хворих перевели лише у травні 1917 року.

Пироговську лікарню було збудовано на кошти Вінницького земства, а на пожертви Всеросійського збору було закуплено тогочасне обладнання.

У числі засновників лікарні - Л.І. Маліновський (1875-1917 рр.). Випускник Юрьєвського університету, вихованець одного із провідних хірургів - професора В.Г.

Цеге фон Мантейфеля. Працював у Вінниці близько 12 років. Автор 5 наукових досліджень із хірургії; активний член, а згодом - голова Вінницького медичного Пироговського товариства; у Першу світову війну - головний хірург госпіталя. Помер напередодні офіційного відкриття лікарні у травні 1917 року. Похований на території лікарні.

З 1917 р. по 1992 р. лікарню очолювали десять головних лікарів: поміж них - доктор медичних наук, професор М.М. Болярський; доктор медичних наук, в подальшому директор Львівського медичного інституту М.В. Даниленко.

З 1992 р. головним лікарем Вінницької обласної клінічної лікарні був П.М. Гунько.

З 25.08.2010р. головним лікарем Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова є Жупанов О.Б., а з 2019 року є директором КНП «ВОКЛ ім. М. І. Пирогова ВОР».

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова відповідно до рішення 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26 вересня 2019 року №849 2про питання діяльності закладів охорони здоров’я – об’єктів спільної і власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» перетворено у Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

Нині у лікарні функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 10 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 669 ліжок, щорічно лікуються понад 120 тис.хворих.

На базі лікарні функціонують Центри: обласний перинатальний Центр, до складу якого входить обласний Центр планування сімʹї, репродукції людини і медико-генетичного консультування; Центр нефрології та діалізу; обласний лікувально-діагностичний пульмонологічний Центр; обласний спеціалізований клінічний гастроентерологічний Центр, високоспеціалізований клінічний Центр ревматології,остеопорозу та біологічної терапії, клінічний Центр термічної травми та пластичної хірургії; високоспеціалізований клінічний Центр отоларингології та склероми з малоінвазивними технологіями; клінічний високоспеціалізований урологічний Центр з відділом трансплантації органів; клінічний високоспеціалізований хірургічний Центр з малоінвазивними технологіями; клінічний Центр торакальної хірургії клінічний високоспеціалізований Центр мікрохірургії ока з блоком очної травми та гострої патології органів зору; клінічний високоспеціалізований Центр серцево-судинної хірургії та рентгеноваскулярної хірургії, інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з блоком інтенсивної терапії; високоспеціалізований Центр ортопедії, ендопротезування та реконструктивної травматології; клінічний Центр анестезіології та інтенсивної терапії; клінічний Центр променевої діагностики; клінічний Центр високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування; високоспеціалізований багатопрофільний Центр функціональної діагностики; клініко-діагностичний лабораторний Центр; клінічний Центр медичної реабілітації та фізіотерапії; інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики.

Висококваліфікованими спеціалістами лікарні надається планова та ургентна допомога хворим як в умовах відділень, центрів лікарні, так і в лікувальних закладах області по лінії "центру медицини катастроф".

Крім цього, в умовах стаціонару спеціалістами лікарні сумісно зі співробітниками кафедр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова надається консультативно-поліклінична допомога жителям області.

Однією з форм наближення висококваліфікованої медичної допомоги сільським мешканцям є проведення консультацій та відбір хворих на подальше лікування в умовах обласної лікарні під час планово-консультативних виїздів фахівців у райони. Так, упродовж року здійснюється понад 350 виїздів.

Лікарня є основною клінічною базою Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З колективом лікарні співпрацюють 12 кафедр та курсів університету.

У різні роки вагомий внесок у підготовку кадрів та надання висококваліфікованої допомоги хворим зробили професори Д.П. Чухрієнко, І.Я. Дейнека, В.П. Ярославський, І.М. Грабченко, М.О. Благовєщенський, Б.С. Шкляр, М.В. Піневіч, Р.Й. Мікуніс.

Сьогодні у лікарні працюють професори II. Мітюк, В.К. Сєркова, М.І. Покидько, II. Міщук, І.Р. Солдан, доценти Ю.І. Монастирський, Л.П. Макарова, В.В. Гардига, П.І. Пивоваров, В.І. Демидюк, М.Ф. Пшеничний, Ф.Ф. Пшелуцький, В.А. Салобай, В.П. Пархо-нюк, Ю.П. Довгалюк, Г.О. Коханова, О.В. Ковальський та багато інших.

Почесною грамотою Верховної Ради України були нагороджені Ю.І. Островський, К.Т. Матвійчук, І.М. Рибіннік, Г.В. Яблонський, Г.І. Скороход.

Сьогодні Вінницька обласна клінічна лікарня їм. М.І. Пирогова є зосередженням надання висококваліфікованої багатопрофільної медичної допомоги дорослому населенню на третинному рівні.

Фахове та кваліфікаційне зростання співробітників, особливо молодого покоління лікарів, завжди знаходиться в полі пильної уваги керівництва лікарні. Вимогою сьогодення стали наукова та раціоналізаторська діяльність лікарів, стажування на базах провідних вітчизняних та зарубіжних клінік, участь у конференціях і семінарах. Фахові дискусії різних за профілем служб є невід'ємною нормою життя колективу.

Нині в лікарні самовіддано працюють 1608 працівників: лікарів -306, серед них кандидатів медичних наук -31, докторів медичних наук -4, кандидатів психологічних наук -1, заслужених лікарів України -11, вищу категорію мають – 368 лікарів ; медичних сестер -642, серед них 1- заслужений працівник України; молодшого медперсоналу – 469, допоміжного 271.

Стабільно утримуючи високий рейтинг як в області, так і за її межами, колектив лікарні одним із основних пріоритетів своєї подальшої діяльності вбачає в розвитку новітніх технологій лікування та діагностики хворих, а також у розширенні спектру допомоги, яка надається. У найближчій перспективі плани колективу входять розвиток та удосконалення трансплантології з проведенням оперативних втручань, подальше удосконалення центрів хірургічної допомоги хворим з подальшим розвитком служби кардіохірургії.

Прийом спеціалістами поліклініки

(0432) 531-383, 671-361