Відділення

Клінічний Центр променевої діагностики. Відділення променевої діагностики

До складу відділення променевої діагностики входять: рентгенодіагностичні та кабінети УЗД, рентгенопераційний блок, кабінет магніто-резонансної томографії та кабінет променевої терапії. В складі відділення знаходяться підрозділи:

На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 6 стаціонарних рентгенапаратів, 1-н дентальний рентгенпапарат, 14 пересувних рентгенапаратів, 1 апарат рентгенотерапевтичний, 1 МРТ та 3 апарати УЗД, які працюють з повним навантаженням. Вся апаратура діюча та паспортизована.

Нині у відділенні використовується більше 60 спеціальних методик, багато з них використовується тільки в ОКЛ ім.М.І.Пирогова: пневмомедіастінографія, кардіоділятація, РХПГ, черевна аортографія, артеріографія верхніх та нижніх кінцівок, катетеризація черевного стовбура аорти, регіонарна інфузіотерапія, імпланація ЕКС, емболізація маткових артерій, ендокардіальна стимуляція серця, метросальпінгографія, імплантація кавафільтра, металоостеосинтез під контролем рентгеноскопії, МРТ різних органів, УЗД орбіт, суглобів та інші методики, крім того виконуються весь діапазон рутинних методів обстеження.

За останні роки було впроваджено такі методики:

 • Методика застосування препарату «Томогексол» в рентгенодіагностиці.
 • Дослідження головного мозку за допомогою карти дифузії у хворих з гострим ішемічним інсультом.
 • Фазо-контрастна МР-ангіографія судин головного мозку.
 • Діагностичний алгоритм по стандартизації методів променевих досліджень.
 • Рентгеноморфометричний метод діагностики остеопорозу хребта.
 • Алгоритм променевого обстеження хворих з захворюваннями печінки, жовчного міхура, підшлункової залози.
 • Проведення МРТ вагітних на предмет врощення плаценти.

У перспективі планюються ввестися такі методики:

 • Ендоваскулярна лазерна коагуляція лівої сім’яної вени.
 • Використання Т2FFE зображень для виявлення каверном.
 • Дослідження колінного суглобу за допомогою котушки Е1.

Спільно з кафедрою променевої діагностики, променевої терапії та онкології медичного університету, яку очолює д.м.н., доцент Костюк Олександр Григорович, розробляються та погоджуються плани проведення курсів удосконалення лікарів, двічі на рік проводиться обласна науково-практична конференція. Доценти та асистенти кафедри консультують пацієнтів на кафедрі, а також проводять консультативний прийом в поліклініці кабінет №406. Щороку проводяться курси первинної спеціалізації ретгенолаборантів та курси удосконалення, також на базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни. Лікарі та рентгенлаборанти є діючими членами Асоціації радіологів України, деякі - Європейської асоціації радіологів (ESR), приймають участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах, цікавляться новою літературою, виписують нові спеціалізовані видання. Фахівці під час виїздів в районні медичні заклади надають консультативно-діагностичну допомогу.

В складі відділення знаходяться підрозділи:

З 2017 року Клінічний центр променевої діагностики очолює В.В. Лагода. Керівництво відділення, МРТ, рентгентерапевтичний кабінет та весь інженерно-технічний персонал знаходиться в 8-му корпусі.

Рентген кабінет є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова.

На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 6 рентгенодіагностичних кабінетів.

Коротка історія

Перші спогади про проведення рентгенологічних досліджень на території Пироговської лікарні були датовані 1918 роком. Перший рентгенапарат був знятий з вагона потягу, де він під час війни використовувався на вузловій станції Жмеринка. Після закінчення Першої світової війни військовий госпіталь був розформований, а майно було передане Пироговській лікарні.

Уже в 1938 році на території лікарні було встановлено стаціонарний рентгенапарат «Буревеснтик», вітчизняного виробництва, змонтований Прохором Тимофійовичом Горбатюком. У відділенні вже працював і рентгентерапевтичний апарат.

На період німецько-фашистської окупації в лікарняних корпусах був розташований німецький госпіталь, а лікарняні відділення перенеслися в морфкорпус медичного університету. На той час у відділенні працювали М.К, Павлов, професор Сєрков Ф.М., лікарі Г.К. Павлов та Щербина В.А. З іхньоє допомогою багато молодих українців не були відправлені на роботи до Німеччини, через «туберкульоз», який діагностували на той момент тільки по рентгену.

В повоєнні роки рентген відділення вже обслуговувало і стаціонарних і поліклінічних пацієнтів.

У 1946 році був встановлений рентгентерапевтичний апарат відкритого типу. Замінений на РУМ-3, а потім на РУМ -17.

В 1954 році в хірургічному корпусі був відкритий ще один рентгенкабінет для обслуговування стаціонарних хворих. У 1956 році змонтовано рентген-діагностичний апарат в терапевтичному відділенні, в 1959 році - в поліклініці та гінекологічному відділеннях.

Наприкінці 1959 року було збудовано 1-й поверх 8-го корпусу і відкрито радіологічне відділення. Зі стаціонаром і кабінетом телегамма-терапії, розпочалося лікування хворих за допомогою закритих радіоактивних ізотопів. У 1965 році відкрито рентгенкабінет у приймальному відділенні, а до 1967 року в усіх відділеннях лікарні працювало 15 рентгенапаратів, у тому числі і палатних.

Значний внесок у розвиток променевої діагностики, терапії внесли висококваліфіковані рентгенологи : В.З.Сухоруков , доц. Л.М. Біткова, доц. Щербина, лікарі : Г.І. Пастощук, М.О.Яворський, О.Ф.Поляруш, Постоловський А.М.Г.І. Скороход, Я.М.Соколецький, В.О. Озолін, К.О. Чеканівська, Г.О. Аксінгорова, В.П. Колісник, рентгенлаборанти : Е.Я.Цвігун, Л.П. Васильська, М.К. Голубицька, Клапоущак В.Ф.; Дайкін О.А., променеві терапевти М.Ф. Лаврова, В.З.Вронська, М.Н. Легка. Значний внесок в розвиток дозиметрії, улагодження інженерно-технічної служби відділення вніс провідний інженер М.О.Золігнер після нього багато років інженерів-техніків, дозиметристів очолював Б.І. Мазурик.

В різні роки завідувачами відділення та обласними рентгенологами були М.О. Яворський, О.Ф. Поляруш, Г.І. Скороход, В.О. Озолін, В.В. Шилкіна, К.О. Чеканівська, Г.О. Аксенгорова, Т.В.Луцкер, В.П. Колесник.

З 1998 року на базі судинної хірургії почала працювати рентгенопераційна.

У 2001 році лікарня отримала МРТ (магнітно-резонансний томограф), який має великий діапазон опцій та діагностичних можливостей.

Наші фахівці

Завідувач відділенням

Лагода Василь Володимирович
Лагода Василь Володимирович

Графік роботи

 • Робочий час: 8:00 - 15:42
 • Без перерви
 • Вихідні: субота, неділя

Контакти

Місцезнаходження