Відділення

Клінічний Центр променевої діагностики. Відділення променевої діагностики

Клінічний Центр променевої діагностики. Відділення променевої діагностики

До складу відділення променевої діагностики входять: рентгенодіагностичні та кабінети УЗД, рентгенопераційний блок, кабінет магніто-резонансної томографії та кабінет променевої терапії. Незабаром планується відкриття кабінету комп’ютерної томографії. В складі відділення знаходяться підрозділи:

На теперішній час в склад відділення променевої діагностики входять: 3 стаціонарних рентгенапаратів, 6 пересувних рентген апаратів, 1 апарат рентгенотерапевтичний, 1 МРТ, які працюють з повним навантаженням. Планується введення в експлуатацію КТ апарат. Вся апаратура діюча та паспортизована. Проводиться весь спектр рентгенологічних обстежень в тому числі і унікальних спеціальних методик.

Спільно з кафедрою променевої діагностики, променевої терапії та онкології медичного університету, яку очолює д.м.н., доцент Костюк Олександр Григорович, розробляються та погоджуються плани проведення курсів удосконалення лікарів, раз на рік проводиться обласна науково-практична конференція. Доценти та асистенти кафедри консультують пацієнтів на кафедрі, а також проводять консультативний прийом в поліклініці кабінет №406. Щороку проводяться курси первинної спеціалізації рентгенлаборантів та курси удосконалення, також на базі відділення щорічно проходять заочну форму навчання лікарі-інтерни. Лікарі та рентгенлаборанти є діючими членами Асоціації радіологів України, Всеукраїнської асоціації рентгенологів і рентгенлаборантів, Асоціації медичних фізиків, Асоціації амбулаторної медицини, деякі члени міжнародних асоціацій ESR,RSNA,IOMP, KSMRM, ESHI ™, приймають участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах, цікавляться новою літературою.

З 2023 року Клінічний центр променевої діагностики очолює О.А. Нетяжук. Обласний рентгенолог з 2017р - В.В. Лагода. Обов’язки старшої медичної сестри виконує Лукашенко Тетяна Павлівна, сестри господині – Дончук Ольга Олександрівна. Керівництво відділення, МРТ, рентгентерапевтичний кабінет та весь інженерно-технічний персонал знаходиться в 8-му корпусі.

Коротка історія

Перші спогади про проведення рентгенологічних досліджень на території Пироговської лікарні були датовані 1918 роком. Перший рентген апарат був знятий з вагона потягу, де він під час війни використовувався на вузловій станції Жмеринка. Після закінчення Першої світової війни військовий госпіталь був розформований, а майно було передане Пироговській лікарні.

Уже в 1938 році на території лікарні було встановлено стаціонарний рентгенапарат «Буревісник», вітчизняного виробництва, змонтований Прохором Тимофійовичем Горбатюком. У відділенні вже працював і рентгентерапевтичний апарат.

На період німецько-фашистської окупації в лікарняних корпусах був розташований німецький госпіталь, а лікарняні відділення перенеслися в морф корпус медичного університету. На той час у відділенні працювали М.К, Павлов, професор Сєрков Ф.М., лікарі Г.К. Павлов та Щербина В.А. З їхньою допомогою багато молодих українців не були відправлені на роботи до Німеччини, через «туберкульоз», який діагностували на той момент тільки по рентгену.

В повоєнні роки рентген відділення вже обслуговувало і стаціонарних і поліклінічних пацієнтів.

У 1946 році був встановлений рентгентерапевтичний апарат відкритого типу. Замінений на РУМ-3, а потім на РУМ -17.

В 1954 році в хірургічному корпусі був відкритий ще один рентгенкабінет для обслуговування стаціонарних хворих. У 1956 році змонтовано рентген-діагностичний апарат в терапевтичному відділенні, в 1959 році - в поліклініці та гінекологічному відділеннях.

Наприкінці 1959 року було збудовано 1-й поверх 8-го корпусу і відкрито радіологічне відділення. Зі стаціонаром і кабінетом телегамма-терапії, розпочалося лікування хворих за допомогою закритих радіоактивних ізотопів. У 1965 році відкрито рентгенкабінет у приймальному відділенні, а до 1967 року в усіх відділеннях лікарні працювало 15 рентгенапаратів, у тому числі і палатних.

Значний внесок у розвиток променевої діагностики, терапії внесли висококваліфіковані рентгенологи : В.З.Сухоруков , доц. Л.М. Біткова, доц. Щербина, лікарі : Г.І. Пастощук, М.О.Яворський, О.Ф.Поляруш, Постоловський А.М.Г.І. Скороход, Я.М.Соколецький, В.О. Озолін, К.О. Чеканівська, Г.О. Аксенгорова, В.П. Колісник, рентгенлаборанти : Е.Я.Цвігун, Л.П. Васильська, М.К. Голубицька, Клапоущак В.Ф.; Дайкін О.А., променеві терапевти М.Ф. Лаврова, В.З.Вронська, М.Н. Легка. Значний внесок в розвиток дозиметрії, улагодження інженерно-технічної служби відділення вніс провідний інженер М.О.Золігнер після нього багато років інженерів-техніків, дозиметристів очолював Б.І. Мазурик.

В різні роки завідувачами відділення та обласними рентгенологами були М.О. Яворський, О.Ф. Поляруш, Г.І. Скороход, В.О. Озолін, В.В. Шилкіна, К.О. Чеканівська, Г.О. Аксенгорова, Т.В.Луцкер, В.П. Колесник, В.В. Лагода.

З 1998 року на базі судинної хірургії почала працювати рентгенопераційна.

У 2001 році лікарня отримала МРТ (магнітно-резонансний томограф), який має великий діапазон опцій та діагностичних можливостей. З 2023р планується введення в експлуатацію нового комп’ютерного томографа.

Наші співробітники

Завідувач відділенням

Нетяжук Оксана Анатоліївна
Нетяжук Оксана Анатоліївна

Графік роботи

  • Робочий час: 8:00 - 15:42
  • Без перерви
  • Вихідні: субота, неділя

Контакти