Відділення

Високоспеціалізований багатопрофільний Центр функціональної діагностики

Місцезнаходження

Поліклініка: каб 311, 319-а, 403

Хірургічний корпус: 2 поверх каб. 226, 227, 258, 261.

14 корпус: 2 поверх, кабінет ЕКГ

Основні напрямки роботи

 • Електрокардіографія (ЕКГ)
 • ЕКГ з додатковими відведеннями (по Небу, Слопаку)
 • ЕКГ додатково підсилена
 • Реєстрація пізніх потенціалів шлуночків
 • Аналіз пізніх потенціалів
 • Стрес-тест
 • ЕКГ-проба з гіпервентиляцією
 • ЕКГ з ортопробою
 • Проба Мастера
 • Велоергометрія діагностична (з субмаксимальним навантаженням)
 • Велоергометрія з максимальним навантаженням
 • Велоергометрія на толерантність до навантаження для хворих на ІХС
 • Тредміл-тест
 • Добовий моніторинг ЕКГ (Холтер ЕКГ)
 • Добовий моніторинг АТ (Холтер АТ)
 • Фармакологічні проби (атропінова, калій-обзіданова)
 • Ехокардіографія (одномірна, двомірна)
 • Доплерехокардіографія (імпульсний та кольоровий режими)
 • Speckle-tracking ехокардіографія
 • Спірографія
 • Спірографія з проведенням проби з бронхолітиком
 • Спірографія з проведенням проби з дозованим фізичним навантаженням
 • Пневмотахометрія
 • Реовазографія легеневої артерії
 • Реовазографія судин верхніх кінцівок
 • Реовазографія судин нижніх кінцівок

Історія центру

Історія центру розпочинається з відкриття кабінету електрокардіографії (ЕКГ), розташованого на базі поліклініки, який почав працювати в 50-ті роки. Кабінет був оснащений першими громіздкими ЕКГ-апаратами з акумуляторами, а кардіограми доводилось проявляти, як рентгенівські малюнки. Першими працівниками були лікар Прилюк - Жданенко В.Г., медична сестра Баруля С.Н. Оволодіння методом електрокардіографії та впровадження його в область відбувалося у співпраці з обласним терапевтом Рибачуком І.А., майбутнім професором, завідувачем кафедри пропедевтичної терапії, який першим читав лекції з ЕКГ студентам медичного інституту. Нерідко для запису електрокардіограм в районах області лікаря та медичну сестру-лаборанта викликали по санітарній авіації.

В 1971 р. колектив очолив Шаленко В Є, кваліфікований та досвідчений лікар, в минулому - головний терапевт дальньої авіації Радянського Союзу. Під його керівництвом впроваджувались нові функціональні методики - фонокардіографія, реографія, спірографія, відкрито обласні курси з електрокардіографії для лікарів – терапевтів. Не одне покоління кардіологів, лікарів швидкої допомоги, функціональної діагностики (ФД) з вдячністю згадують свого вчителя та колектив кабінету.

В 1980 році завідувачем кабінету став Постоловський В. М., під керівництвом якого в кабінеті ФД було впроваджено запис ЕКГ за телефоном на новітньому, на той час, апараті для прийому ЕКГ. На виділені ставки прийшли лікарі Зотова Н.В. та Стратій Н.А.

В 1981 р. завідувачем призначено Жовміра М.Г., який став піонером ехокардіографії у ВОКЛ в 1983-84pp.

Разом з лікарем Откаленко О.С. ним були проведені перші ультразвукові діагностичні дослідження на апаратах УЗКАР-3 та ехотомоскоп. В 1983 році, згідно з наказом МОЗ України, кабінет ФД вийшов зі складу поліклініки і став самостійною одиницею.

В 1984 році від кабінету ФД було відокремлено консультативно-діагностичний центр, до обов'язків якого входили прийом, розшифровка ЕКГ за телефоном та заочне консультування хворих.

В 1986 році відділення функціональної діагностики разом з поліклінікою було переведено у нову будівлю.

В цей період поряд з розвитком старих методик, впроваджуються нові. Так, для розшифровки ЕКГ, спірографії, реографії, тетраполярної трансторакальної реографії, полікардіографії придбано електронно-обчислювальну машину "Іскра - М". Активно застосовуються ехокардіографія, ВЕМ.

Завдяки тому, що лікарня отримала нові ультразвукові сканери („Miсroimagir -1000", австралійської фірми Аусонік та „Multivisor"), стало можливим широке впровадження ультразвукових методів дослідження органів черевної порожнини, позаочеревинного простору, серця, щитоподібної залози, ока.

За період 1987 - 1988 років відділення знову розширюється – виділені посади лікарів ультразвукової діагностики та посади лікарів ФД для проведення термографії. В колектив прийшли нові лікарі - Мостова Я.М., Дзекан Л.В., Пустовіт Т.І., Котляревська С.П., Жовмір І.М., медичні сестри Пасічник І.В., Миколюк А.М., Бойчук З.П., Гнатюк П.А., Степанюк В.С. В цей період впроваджується термографія. За допомогою цієї методики обстежуються хворі судинного профілю, ревматологічні, нефрологічні пацієнти. Термографія використовується для діагностики захворювань щитоподібної та молочної залоз і на той час є альтернативою для ще не впровадженої в області мамографії.

З 1992 року, після придбання ультразвукового діагностичного апарату, що мав допплерівську приставку, стало можливим проводити обстеження серця із застосуванням імпульсного доплера.

З 1993 року по 2002 рік відділення очолювала Вернигонордська М.В. В цей час започатковано УЗД дослідження молочних залоз, запроваджено вимірювання залишкової сечі. Удосконалюється метод ехокардіографії.

З 2002 року відділення ФД очолює Дзекан Л.В., під керівництвом якої на базі відділення впроваджено курси інформації та первинного стажування для лікарів та медичних сестер області. Відділення вдосконалюється новітньою медичною апаратурою.

Поряд з досвідченими фахівцями в відділенні працюють молоді спеціалісти: ЖелібаО.М., Дехтярьова Г.В., Дзекан О.В. Колектив поповнюється молодими медичними сестрами .

Активно проводяться виїзди в райони області з метою надання консультативної та організаційно-методичної допомоги. Проводяться конференції для лікарів області. Відділення поповнюється новими лікарями - Рафалюк О.В., Боднар Н.М., Фурман Н.М.

З 2013 року центр функціональної діагностики очолює Дехтярьова Г.В., старша медична сестра – Домбровська Л.Ю. Під керівництвом Дехтярьової Г.В., центр функціональної діагностики стає багатопрофільним підрозділом обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, оснащеним новітньою апаратурою вітчизняного та зарубіжного виробництва, в якому в повному обсязі проводяться дослідження серцево-судинної та дихальної систем.

Наші фахівці

Завідувач Центру

Дехтярьова Ганна Валеріївна
Дехтярьова Ганна Валеріївна

Графік роботи

 • Часи работи: 8:30 - 16:12
 • Без перерви
 • Вихідні: субота, неділя

Контакти

 • +38 (0432) 670861, +38 (0432) 507110