Відділення

Центр нефрології та діалізу. Нефрологічне відділення

Центр нефрології та діалізу

Центр нефрології та діалізу створено в 2008 році. Структура Центру:

Основні напрямками роботи ЦНтаД

  • Надання високоспеціалізованої нефрологічної допомоги мешканцям міста та області;
  • Діагностика, диференціальна діагностика та лікування терапевтичних хвороб нирок та сечової системи;
  • Замісна ниркова терапія, в тому числі програмний гемодіаліз; перитонеальний діаліз; супровід пацієнтів з трансплантованою ниркою;
  • Виїзди нефрологів за викликами центру медицини катастроф для надання екстреної допомоги та планова консультативно – методична допомога в районах області;
  • Дотримання чіткої поетапної допомоги пацієнтам з терапевтичними хворобами нирок, локальних протоколів та стандартів лікування.
  • Створення нових діалізних відділень, як міжрайонних так і міського, з метою поліпшення якості та доступності діалізної терапії хворим, які потребують нирковозамісної терапії у Вінницькій області.

Нефрологічне відділення

Високоспеціалізовану допомогу хворим у відділенні надають 4 лікаря, палатні та маніпуляційні медичні сестри та молодший медичний персонал.

На сьогодні у відділенні забезпечено сучасний рівень діагностичних досліджень з застосуванням загально клінічних, біохімічних, мікробіологічних, радіоізотопних та рентгенологічних методик. З 2006 року успішно застосовується метод лікування хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності методом перитонеального діалізу.

Хворі, за потреби, консультуються висококваліфікованими суміжними спеціалістами, направляються до профільних інститутів в Київ.

Фахівці відділення плідно співпрацюють з кафедрою внутрішньої медицини № 1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. На базі відділення працюють доценти кандидати медичних наук Пшелуцький Ф.Ф., Остапчук О.І. та Мовчан Г.О.

Відділення нефрології було засновано у складі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в січні 1976 року. Нефрологічний стаціонар є єдиним в місті та області в якому надається високоспеціалізована допомога пацієнтам з гострими та хронічними терапевтичними хворобами нирок.

Обласне спеціалізоване нефрологічне відділення розташоване у 14 корпусі КНП «ВОКЛ ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради», 4 поверх, пристосоване; має 10 палат, 3 з них покращеного планування.

На території відділення знаходиться Ro- кабінет.

Нефрологічне відділення є базою кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Професор Серкова В.К. створила вінницьку школу нефрологів, послідовників її ідей. Від ВНМУ ім. М.І.Пирогова на базі відділення працюють: - доценти к.м.н. : Пшелуцький Ф.Ф., Темна О.В., Остапчук О.І., Мовчан Г.О. та Семененко С.І.

За роки роботи опубліковано 52 наукових роботи в періодичних виданнях, 5 раціоналізаторських. пропозицій, щорічно видаються методичні рекомендації, введено у роботу локальні протоколи по нефрології.

У відділенні забезпечено сучасний рівень діагностичних досліджень з застосуванням загальноклінічних, біохімічних, мікробіологічних, радіоізотопних та рентгенологічних методик. Хворі, при потребі, консультуються високо кваліфікованими суміжними спеціалістами.

З 2006 року у Вінницькій області застосовується перитонеальний діаліз.

Наші фахівці

Завідувач відділенням

Пивоварова Наталя Павлівна
Пивоварова Наталя Павлівна

Графік роботи

  • Режим роботи нефрологічного відділення – цілодобово
  • Консультативний прийом – кожний четвер з 13:00 до 15:00
  • Лікарі працюють з 08:45 до 16:00

Контакти