Співробітники

Горовий Віктор Іванович

Кандидат медичних наук, ординатор КВУЦ КНП “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради”, доцент курсу урології кафедри хірургії №1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

Горовий Віктор Іванович – відомий вчений–уролог України. У 1983 році закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю  - лікувальна справа. У 1983 - 1984 рр. навчався в  інтернатуру по хірургії на базі хірургічного відділення Сумської обласної лікарні, по закінченні якої був атестований як лікар-хірург. 3 1984 по1987 рр. працював ординатором урологічного відділення Сумської міської лікарні № 1. У 1987 - 1989 рр. навчався в клінічній ординатурі за спеціальностю урологія Вінницького ордена “Знак Пошани” медичного інституту імені М.І. Пирогова. З 1989 року працює ординатором урологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова. Загальний лікарський стаж 36 років, по урології – 35, уролог вищої категорії.  Разом із ПП “Укртехмед” впеше в Україні у 2007 році впровадив методику трансобтураторного слінгу вітчизняним набором “Укртехмедслінг” при хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок. Горовий В.І. впровадив оригінальний портативний апарат (електростимулятор) для амбулаторного консервативного лікування нетримання сечі у жінок, а також оригінальні інструменти та методики пубо-вагінального фасціального слінгу і кольпосуспензії при хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок.

Горовий В.І. володіє великим досвідом педагогічної роботи: проводить заняття зі студентами, інтернами; читає лекції для українськомовних, російськомовних та англомовних студентів; залучає студентів до наукової роботи, відповідальний курсу урології за проведення студентських наукових урологічних гуртків та конференцій.

Автор 245 наукових праць, 12 науково-методичних посібників, 3 монографій з урології, 15 патентів на винаходи, 2 інформаційних листів, 1 методичних рекомендацій, співавтор 1 підручника (Акушерство і гінекологія: Підручник для сімейних лікарів: В 2-х томах / Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. – К.: ДП ”Редакція журналу ”Землевпорядний вісник”, 2007). Академія наук вищої освіти України у 2017 році нагородила  навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Практична урогінекологія: курс лекцій” (2015) першою премією жюрі конкурсу за номінацєю “Підручник”, а у 2018 році  навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Клінічна анатомія сечостатевих органів” (2016) - першою премією конкурсу “Краще видання року” у номінації “Навчальний посібник”.

Більше 35 років Горовий В.І. займається актуальними проблемами урогінекології: розладами сечовипускання та різними видами нетриманням сечі у жінок, пошкодженнями сечостатевих органів під час акушерсько-гінекологічних операцій, гострим гестаційним пієлонефритом та уросепсисом, уродинамічними дослідженнями та аномаліями сечових органів у жінок. Практична робота Горового В.І. вилилась у написанні навчально-методичних посібників та монографій із невідкладної урології  “Посібник з невідкладної урології для лікарів швидкої медичної допомоги” (1999),  “Гостра кровотеча в урології” (1999),  “Корекція невідкладних станів в урології” (2004),  “Інтраопераційна       травма сечових органів при хірургічних та акушерсько-гінекологічних операціях” (2008), “Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю”  (2001, 2018), “Нетримання сечі у жінок (2020). 

Горовий В.І. постійно ділиться своїми творчими досягненнями та ідеями на науково-практичних конференціях, українських та міжнародних з’їздах і конгресах.

Практична урогінекологія: курс лекцій / За ред. В.І. Горового. – Вінницька обласна друкарня, 2015. – 724 с.

FB_IMG_1637491487054.jpg

Навчальний посібник містить 16 окремих лекцій (розділів) із актуальних питань урогінекології включаючи історичні аспекти розвитку урогінекології, сучасні принципи діагностики та лікування жінок із нетриманням сечі з та без пролапсу тазових органів, інфекції сечовивідних шляхів у жінок та під час вагітності, гіперактивний сечовий міхур у жінок, інтраопераційна травма сечових органів під час акушерсько-гінекологічних операцій, уродинамічні дослідження в урогінекології, роль лапароскопії в урогінекології, дренажі нирки та сечового міхура у жінок та ін. На сучасному рівні за допомогою кольорових малюнків представлені основні оперативні втручання, які застосовують в урогінекології, висвітлені власні розробки діагностичних маніпуляцій та хірургічних втручань.

Посібник рекомендований для урологів, акушер-гінекологів, хірургів, лікарів загальної практики, а також інтернів та студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Посібник рекомендований до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету  ім. М.І. Пирогова (протокол № 8  від 30.04.2015 р.)

Клінічна анатомія сечостатевих органів  / За ред.  В.І. Горового, В.О. Шапринського, Б.Ф. Мазорчука Б.Ф. – Вінниця: “Твори”, 2016. – 640 с.: іл.

FB_IMG_1637491489715.jpg

Навчальний посібник широко висвітлює сучасну клінічну анатомію сечостатевих органів людини згідно Міжнародної анатомічної номенклатури та українських еквівалентів назв анатомічних елементів. Представлені деякі поширені захворювання сечостатевих органів людини із макро – та мікроскопічними змінами в цих органах, новітніми методами візуалізації патології, а також методиками їх лікування.  Пропонується для практичного використання урологами, гінеколoгами, хірургами, радіологами, лікарям функціональної (ультразвукової) діагностики та загальної практики,  клінічними ординаторами, інтернами, а також студентами вищих медичних закладів III – IV рівня акредитації. 

Посібник рекомендований Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України (протокол засідання Комісії від 16.12.2016 р. №4).

Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю

FB_IMG_1637491491866.jpg

/ За ред.  В.І. Горового, В.О. Шапринського, Г.В. Чайки, І.В. Барало, О.М. Капшука. – Вінниця: “Твори”, 2018. – 824 с.: іл.

Навчальний посібник висвітлює гострі урологічні захворювання та синдроми, пошкодження сечостатевих органів, з якими зустрічаються урологи та лікарі хірургічного профілю. Висвітлені причини цих станів та захворювань, їх симптоматологія та сучасні принципи лікування. Наведена клінічна анатомія сечостатевих органів та техніка виконання основних невідкладних операцій на них. Описані власні оригінальні класифікації, способи діагностики та лікування деяких невідкладних урологічних захворювань. Пропонується для практичного використання урологам, хірургам, акушер-гінеколoгам, судинним хірургам, онкологам, травматологам, анестезіологам,  нейрохірургам,   лікарям швидкої медичної допомоги, клінічним ординаторам, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів III – IV рівня акредитації.

Посібник рекомендований до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету  ім. М.І. Пирогова (протокол № 2  від 27.09.2018 р.)

Нетримання сечі у жінок: навчальний посібник

FB_IMG_1637491494090.jpg

/ За ред.  В.І. Горового, О.І. Яцини.  -  Вінниця: ТОВ “Твори”, 2020. – 472 с.: іл.Навчальний посібник висвітлює сучасні питання анатомії, термінології, епідеміології, етіології, патофізіології, діагностики та лікування різних видів нетримання сечі у жінок. Наведена власна оригінальна класифікація стресового нетримання сечі у жінок, а також методи консервативного та хірургічного лікування цього поширеного захворювання з позицій уродинамічних досліджень. Представлені сучасні класифікації пролапсів тазових органів та методи їх корекції у жінок із нетриманням сечі. Описані причини, методи діагностики та лікування імперативного, нейрогенного, парадоксального, постійного, коїтального, функціонального та  нетримання сечі після завершення акту сечовипускання, які недостатньо повно описані у вітчизняній літературі. Дана характеристика сучасним абсорбуючим захисним гігієнічним засобам для пацієнток із нетриманням сечі.   Пропонується для практичного використання урологам, акушер-гінеколoгам, хірургам, невропатологам, сімейним лікарям, фізіотерапевтам, клінічним ординаторам, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів III – IV рівня акредитації.

Посібник рекомендований до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету  ім. М.І. Пирогова (протокол № 6  від 30.01.2020 р.)

Прийом спеціалістами поліклініки

+38 (063) 47-13-253