Співробітники

Ошовський Андрій Іванович

Ошовський Андрій Іванович

лікар-ендоскопіст вищої категорії

Ошовський Андрій Іванович

Стаж роботи за фахом - 21 рік

Кваліфікаційні категорії: кандидат медичних наук за фахом «Хірургія», вища атестаційна категорії за фахом «Хірургія», друга атестаційна категорії за фахом «Ендоскопія»

Науково-викладацька робота: кандидат медичних наук, асистент кафедри Ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького НМУ ім.М.І.Пирогова.

Дипломи, ліцензії та стажування

 • 1994 - закінчив Вінницький МУ ім.М.І.Пирогова за фахом «Лікувальна справа».
 • 1997 - закінчив інтернатуру та отримав сертифікат за фахом «Хірургія».
 • 1999 - закінчив клінічну ординатурі з хірургії на базі ВМУ ім.М.І.Пирогова.
 • 1999 - на базі Тернопiльського МУ ім.I.Я. Горбачeвського пройшов навчання та отримав посвідчення фахівця з виконання «Діагностичних малоінвазивних втручань при захворювань органів порожнини очеревини».
 • 2000 - на базі Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України пройшов навчання та отримав посвідчення фахівця з виконання «Оперативних втручань лапароскопічним доступом».
 • 2005 - на базі Вінницького НМУ ім.М.І.Пирогова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою „Обґрунтуван-ня способу підвищення біологічної герметичності кишкового анастомозу”.
 • 2010 - році на базі Харківської МАПО пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Ендоскопія».
 • 2011 - році на базі Львівського НМУ ім. Данила Галицького пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Рентгенологія».
 • 2012 - році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика пройшов навчання та отримав сертифікат за фахом «Онкохірургія».
 • 2013 - на базі Національного Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України пройшов стажування з питань «Хірургії жовчовивідних шляхів».
 • 2014 - на базі Національного Інституту Раку пройшов стажування з питань «Корекції онкопатології печінки та жовчовивідних шляхів».

Основний напрямок практичної діяльності - надання планової та невідкладної діагностично-лікувальної допомоги хворим з патологією черевної стінки та органів порожнини очеревини.

Має державні сертифікати для виконання операцій з використанням малотравматичних (лапароскопічних та ендоскопічних) методик:

 • грижепластика зовнішньої черевної грижі (закриття отвору черевної стінки експлантом (сіткою)) - тотальна екстраперитонеальна пластика - ТЕР, трансабдомінальна преперитонеальна пластика - TAPP, встановленя експланту з боку очеревини - ІРОМ;
 • діагностична езофаго-гастро-дуодено-холедохоскопія з біопсією;
 • втручання на жовчовивідних шляхах під рентгенологічним контролем - папілосфінктеротомія, ділятація та стентування протоків, вилучення конкрементів;
 • холецистектомія (видалення жовчного міхура) лапароскопічним доступом та за методикою SILS - доступом крізь одну рану;
 • реконструктивні (відновлюючі) втручання на жовчовивідних протоках;
 • апендектомія (видалення апендиксу);
 • адгезіолізис (розсічення злук) та вісцеролізис (роз’єднання органів);
 • втручання під ультразвуковою та рентгенологіяною локацією — пункційна біопсія органів порожнини очеревини, зовнішнє дренування жовчовивідних протоків, кістозних утворень, сером, абсцесів.

Автор 28 друкованих робіт та 2 патентів України на винахід.

Прийом спеціалістами поліклініки

+380 (432) 67-13-61