Новини лікарні

Екстрена допомога хворим на рак проксимальних відділів позапечінкових жовчовивіднних шляхів (Klatskin tumour), який ускладнений механічною жовтяницею

Екстрена допомога хворим на рак проксимальних відділів позапечінкових жовчовивіднних шляхів (Klatskin tumour), який ускладнений механічною жовтяницею

oshov2.jpg

Ошовський А.І., к.мед.н., лікар-хірург КВС хірургічного Центру з малоінвазивними технологіями, асистент каф. серцево-судинної та ендоскопічної хірургії.

Холангіокарцинома - первинна пухлина печінки, що розвивається з епітелію жовчних ходів. Рак жовчних шляхів складає 1-3% від усіх злоякісних утворень та займає друге місце (15%) серед первинних злоякісних утворень печінки.

Пухлина Клацкіна найчастіше уражає проксимальні відділи жовчних шляхів, що підтверджується у 50-60% випадків.

Особливості локалізації та характер росту пухлини Клацкіна пояснюють безсимптомність перебігу хвороби і складність радикального хірургічного лікування (резектабельність складає лише 20–50%).

Зазвичай першим клінічним симптомом є поява жовтушності склер та шкіри на тлі відсутності вираженого больового синдрому (наприклад, як при жовчокам’яній хворобі, яка ускладнена холедохолітіазом).

Механічна жовтяниця відноситься до ургентних станів, що вимагає проведення термінової корекції. Тривале порушення відтоку жовчі із печінки призводить до важких системних розладів з порушенням функції печінки, нирок, головного мозку з розвитком комплексу психічних та неврологічних розладів.

Пухлину Клацкіна класифікують в залежності від розташування неопластичного процесу за Bismuth-Corlett (загальна жовчна протока, конфлюенс, права чи ліва дольові протоки).

1.png

Єдиний спосіб ефективного лікування хворих на Klatskin tumour є хірургічне втручання, яке включає в себе розширену резекцію печінки з тотальною каудальною лобектомією в одному блоці з гепатикохоледохом, широкою лімфодисекцією, резекцією ворітної вени та печінкової артерії або виконання трансплантації печінки.

Подібні оперативні втручання виконуються на рівні спеціалізованих закладів, тому є вкрай необхідним провести термінову декомпресію жовчовивідних шляхів для профілактики розвитку ускладнень механічної жовтяниці перед радикальною операцією.

В залежності від рівня непластичної обтурації жовчовивідних шляхів використовують ендоскопічний транспапілярний (1 тип) або черезшкірний транспечінковий (2, 3, 4 типи) доступи для встановлення ендобіліарного дренажа.

У клініці освоєно та впроваджено у широку практику методику ендоскопічного транспапілярного ендобіліарного стентування, яка включає в себе виконання ендоскопічної папілосфінктеротомії, бужування або балонної ділятації ділянки обструкції, стентування з проведенням стентів у проксимальні відділи жовчовивідних шляхів, що дозволяє забезпечити жовчовиток від 55% її тканини і створює умови для відновлення функціонування органів і систем.

222.jpg

Для виконання передопераційної адекватної декомпресії жовчовивідних шляхів ми виконуємо стентування лівої та одного з правих дольових протоків поліпропіленовими стентами діаметром 10 fr.

333.jpg

новини

Нам пишуть

Прийом спеціалістами поліклініки

+38 (063) 47-13-253