Новини лікарні

Паліативна допомога хворим на рак проксимальних відділів позапечінкових жовчовивідних шляхів (Klatskin tumor)

Паліативна допомога хворим на рак проксимальних відділів позапечінкових жовчовивідних шляхів (Klatskin tumor)

oshov2.jpg

Ошовський А.І., к.мед.н., лікар-хірург КВС хірургічного Центру з малоінвазивними технологіями, асистент каф. серцево-судинної та ендоскопічної хірургії.

Особливості розташування та характер росту Klatskin tumor пояснюють відсутність симптоматики хвороби, що призводить до несвоєчасної діагностики та поширення неопластичного процесу. За даними статистики навіть у спеціалізованих закладах резектабельність пухлини складає лише 58%.

Виконання внутрішньоочеревинних паліативних хірургічних операцій має значний операційно-анестезіологічний ризик і високий відсоток летальності, а хіміотерапевтичне лікування лише в 10-20% спостережень призводить до незначного покращення стану тривалістю 2-3 місяці.

Натомість використання малоінвазивних хірургічних втручань дозволяє у 1,5-2 рази збільшити тривалість життя пацієнта.

Однак тривалість функціонування поліпропіленового (РР) ендобіліарного стенту, максимальний діаметр якого складає 10 fr (3,3 мм), обмежений 2-8 тижнями через кристалізацію жовчі та утворення осаду на його внутрішній поверхні. Обтурація стенту та порушення відтоку жовчі супроводжується виникненням механічної жовтяниці та розвитком гострого бактеріального холангіту з вираженими ознаками інтоксикації.

У таких випадках необхідно проводити заміну тимчасових поліпропіленових стентів на металеві стенти, які самостійно розширюються (SEMS) до 6-8-10 мм у діаметрі, що надає можливість забезпечити адекватний пасаж жовчі на тривалий час.

SEMS_3.jpg

Особливість будови біліарного дерева, де права та ліва частини мають свою відокремлену жовчовивідну протоки, вимагає проведення дренуючої операції окремо кожної частки печінки.

Анатомія ЖВШ_Позначки.jpg

Операцію виконують за допомогою техніки ‘‘side-by-side’’ або ‘‘stent-in-stent’’.

Однак для використання методи ‘‘side-by-side’’ потрібні металеві стенти завдовжки 12 см, які не представлені виробниками на ринку України.

S-By-S_Позначки_2.jpg

Ми маємо досвід встановлення дренажної SEMS системи за методикою ‘‘stent-in-stent’’: після встановлення першого стенту у передню порцію правої ча́сткової протоки балонним катетером було виконана дилятація вічка стенту, після чого у ліву ча́сткову протоку встановлено SEMS відповідного діаметру.

S-I-S_Позначки.jpg

новини

Нам пишуть

Прийом спеціалістами поліклініки

+38 (063) 47-13-253