Новини лікарні

Симультанні (декілька одночасно виконаних) операції - сучасний підхід у роботі Центру лапароскопічної хірургії

Симультанні (декілька одночасно виконаних) операції - сучасний підхід у роботі Центру лапароскопічної хірургії

Ще у 1985 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я в 1985 році опубліковані статистичні дані, згідно з якими у 25-30% хворих, що підлягають оперативному лікуванню у зв’язку з яким-небудь захворюванням, виявляється додатково одне або декілька захворювань, що вимагають оперативного лікування.

Таким хворим проводяться операції на двох або більшій кількості органах з приводу різних, не пов’язаних одним етиологічним чинником патологій.

Спочатку виконується етап, направлений на ліквідацію основного патологічного процесу, потім - з приводу супутнього захворювання.

Такі операції називаються «Симультанними» - від латинского терміну «Simul» - одночасно, в той самий час.

Вони дозволяють з мінімальною травматичністю позбавити пацієнта двох або декількох хвороб під час однієї операції з використанням одного доступа та підвищити його якість життя у віддаленому післяопераційному періоді.

У Центрі розроблена та втілена програма доопераційної діагностики супутніх захворювань у пацієнта.

Мультидисциплінарна команда у складі різнофахових спеціалістів (хірург, гінеколог, кардіолог, пульмонолог, ендокринолог, анестезіолог) розробляє тактику підготовки хворих до операції та план самого втручання, що забезпечує індивідуальний підхід до корекції патологічного стану пацієнта.

Технічний підрозділ Центру забезпечує наявність найсучасного апаратно-інструментального комплексу для виконання операцій з використанням малотравматичних технологій з урахуванням різноманіття анатомії та поширеності патологічного процесу.

Якщо у 2016 році нами було оперовано 26 хворих з виконанням симультанних втручань, що склало 4,04%, то у 2017 році такі операції було виконано у 96 хворих (12,78%).

За 3 місяці 2018 року симультанні операції з приводу поєднаної патології було проведено у 26 хворих (12,8%).

Найчастіше виконували такі втручання:

  • антирефлюксна операція Nissen з крурорафією з приводу гастроезофагеальної хвороби (ГЕРХ) і грижі стравохідного отвору діафрагми та лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу
  • вертикальна продольна резекція шлунку (Sleeve-резекція) з приводу морбідного ожиріння (ІМТ > 40) та лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу
  • лапароскопічна герніопластика (ліквідація пахвинної грижі ТАРР або ТЕР) та лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу
  • лапароскопічна двобічна герніопластика (ліквідація пахвинної грижі ТАРР або ТЕР) та ліквідація пупкової або післяопераційної грижі (ІРОМ)
  • лапароскопічна герніопластика (ліквідація післяопераційної грижі ІРОМ) та лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу або адгезіолізис та вісцеролізис при сполуковій хворобі порожнини очеревини
  • ендоскопічне видалення конкременту із жовчної протоки з приводу механічної жовтяниці та лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу
  • лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу та кіст- або аднекстектомія з приводу кісти яєчника, адгезіолізис та вісцеролізис при неплідді, хромоскопія для перевірки прохідності маткових труб або стерилізація шляхом пересічення маткових труб
  • лапароскопічна холецистектомія з приводу кам’яного холециститу і адгезіолізис та вісцеролізис при сполуковій хворобі порожнини очеревини та тазу
  • лапароскопічна кістектомія з приводу кісти яєчника, тубектомія з приводу гідросальпікса, міомектомія з приводу субсеорзно розташованого маткового вузла та гістероскопія з поліпектомією або резекцією гіперплазованого ендометрію
  • лапароскопічна гістеректомія з леваторопластикою для укріплення тазового дна.

новини

Нам пишуть

Прийом спеціалістами поліклініки

+38 (063) 47-13-253